1 jaar virtueel net Schiphol Trade Park

  19 april 2023  |    Energiecoöperatie, Innovatie, Nieuws

Precies één jaar geleden lanceerde SADC het virtuele net op Schiphol Trade Park (STP), als oplossing voor de congestie op het elektriciteitsnet. Vier bedrijven hadden transportcapaciteit kunnen contracteren, maar daarna ging het net op slot. SADC heeft samen met Liander, de netbeheerder, en Spectral een oplossing bedacht en gerealiseerd. Deze Virtuele Net oplossing werkt nu een vol jaar. Met de bedrijven op STP vieren we de resultaten:

  • Alle bedrijven op STP zijn aangesloten op het netwerkwerk van Liander;
  • Alle bedrijven hebben 24/7 de gevraagde duurzame stroom(capaciteit) uit het netwerk gekregen;
  • Geen actieve inzet van gasgeneratoren (initieel was circa 30% verwacht); daarmee is 2 mln kg CO2 uitstoot voorkomen;
  • En er is ruimte voor meer, dus binnenkort sluit weer een nieuw bedrijf aan op het virtuele net van STP.

De recent uitgevoerde testen met Liander bevestigen de betrouwbare werking van het ‘jarige’ lokale duurzame energiesysteem.

Nu Liander ook congestie op de teruglevering in het gebied heeft afgekondigd, gaan we komende zomer ook samen balanceren op de teruglevercapaciteit. En met de lokaal duurzaam opgewekte stroom onderzoeken we de kansen van onderlinge levering. Kortom het lokaal duurzaam energiesysteem op Schiphol Trade Park werkt én iedereen wint.