12 oktober: Waar staan de pioniers van de energietransitie op bedrijventerreinen?

  27 september 2021  |    Nieuws, PHB

Wat kunnen we van hen leren, en welke vragen wil je stellen?

PHB organiseert 12 oktober de (gratis) hybride kennisbijeenkomst ‘Waar staan de pioniers van de energietransitie op bedrijventerreinen?’. Hieronder informatie over het programma en het aanmelden.

Energietransitie op bedrijventerreinen. Dat is iets wat veel ondernemers en gemeenten wel willen. Immers, gezamenlijk staan we voor de grote opgave van de energietransitie in Nederland en ook bedrijventerreinen spelen hierin een belangrijke rol.

Maar hoe doe je dat? Energie besparen, duurzaam opwekken van energie en eventueel opslag van duurzame energie in een gebied waar allerlei ondernemers zijn gevestigd? En wat kost dat dan? Kun je als ondernemer ook kosten besparen en wat levert het financieel en maatschappelijk (CO2-reductie) op?

In onze regio zijn er twee initiatieven die al grote stappen hebben gezet in de energietransitie op bedrijventerreinen: GreenBiz IJmond en SAENZ (lees hieronder meer over waar ze voor staan en wat ze gedaan hebben). Zij hebben al diverse projecten uitgevoerd en van de provincie Noord-Holland subsidie gekregen om andere initiatieven op te zetten en uit te werken. Onderdeel van de ondersteuning van de provincie is dat beide initiatieven hun kennis en ervaring delen.

Daarom organiseren wij op 12 oktober deze bijeenkomst. We doen dit door middel van interactieve sessies waardoor er ook volop de gelegenheid is om vragen te stellen. Dus bereid je vragen voor en vraag om advies. Samen proberen we de kansen en knelpunten van de energietransitie voor bedrijventerreinen op tafel te krijgen.

Programma

(onder voorbehoud)

15.00 uur            Inloop en ontvangst
15.30 uur            Start fysieke bijeenkomst en online uitzending
15.30 uur            Opening door Frank Voorbergen (adviseur PHB)
15.35 uur            Introductie door Tom Grootjen, SAENZ
15.45 uur            Introductie door Jan Boudesteijn, GreenBiz IJmond
15.55 uur            Panel 1 o.l.v. Frank Voorbergen met interactie met deelnemers in de zaal met Tom Grootjen, Jan Boudesteijn, Sale Wiersema (PHB) en Dennis Meerburg (PHB)

 • Welke kansen en knelpunten liggen er met betrekking tot energiebesparing, duurzame opwek en opslag van duurzame energie? Waar lopen ondernemers tegenaan bij het versnellen en opschalen? Wat zijn oplossingen die goed werken?
 • Met welke partij(en) kunnen knelpunten en oplossingen worden aangepakt zodat die versnelling en opschaling wel tot stand komt?
 • Welke subsidies zijn mogelijk, en hoe kunnen verschillende subsidies (provincie, gemeentelijke overheid) worden gestapeld?
 • Welke ervaringen zijn er met lokale opslag (batterijen, accu’s) gericht op collectieve opslag c.q. opslag op bedrijfsniveau?
 • Beantwoording specifieke vragen van deelnemers uit de zaal

16.25 uur            Conclusies en aanbevelingen uit panel 1 discussie, door Frank Voorbergen
16.30 uur            Panel 2 o.l.v. Frank Voorbergen met Tom Grootjen, Jan Boudesteijn, Frank van de Lustgraaf (gemeente Amsterdam),     Boris Alers (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) en René Kroese (Liander)

 • Welke rol kunnen de gemeenten en de Omgevingsdienst spelen in de informatie over de mogelijkheden, verplichtingen en het oplossen van knelpunten in verduurzaming?
 • Welke rol kan de gemeente spelen in het faciliteren van ondernemers?
 • Hoe kunnen de belangen van de ondernemers en de (soms andere) vastgoedeigenaren worden samengebracht?
 • Hoe richt je een lokaal energieplatform op en welke samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk?

17.00 uur            Samenvatting
17.05 uur            Mededelingen

 • Vragenuurtje PHB, SAENZ en GreenBiz IJmond
 • Status onderzoek ‘Energiepotentie bedrijventerreinen’ door Frans van der Beek

17.15 uur            Einde online uitzending
17.15 uur            Netwerkborrel
18.00 uur           Einde

Datum, tijd en wijze

Dinsdag 12 oktober, 15.30 – 18.00 uur (online 17.15 uur)

Hybride bijeenkomst
Deze bijeenkomst is hybride. Dat betekent dat je de bijeenkomst zowel fysiek als online kunt bijwonen. Wij adviseren je echter fysiek aanwezig te zijn zodat je zowel tijdens de panelsessies jouw vragen kunt stellen en achteraf nog van gedachten kan wisselen met de andere aanwezigen.

Locatie fysieke bijeenkomst
C-Bèta
Rijnlanderweg 916
2132 MN  Hoofddorp

Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Je kan ook met het openbaar vervoer komen.

Coronatoegangsbewijs
Wij zullen de geldende coronatoegangsrichtlijnen volgen. Dat betekent dat wij je toegang kunnen geven tot het fysieke event als je jouw vaccinatiebewijs (corona-app), herstelbewijs of een negatieve testuitslag via testen voor toegang kunt overleggen. Neem ook je ID mee.

Aanmelden fysieke bijeenkomst

Je kunt je aanmelden voor de fysieke bijeenkomst door een mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl, o.v.v. AANMELDING FYSIEKE KENNISBIJEENKOMST PHB. Vergeet niet je coronatoegangsbewijs en ID mee te nemen.

Aanmelden online bijeenkomst

Je kunt je aanmelden voor de online bijeenkomst door een mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl, o.v.v.. AANMELDING ONLINE KENNISBIJEENKOMST PHB. Daags van te voren ontvang je van ons een link naar de uitzending.

Over GreenBiz IJmond

GreenBiz IJmond is een vereniging voor en door ondernemers, die ondernemers en gemeenten helpt met het verduurzamen van hun bedrijf en het bedrijventerrein. Dit betekent dat zij zich richten op de thema’s energie besparen, duurzame energie opwekken inclusief een lokaal energie platform, educatie en circulaire economie.
In verschillende gemeenten zijn zogenoemde GreenBiz Deals getekend. Dit zijn Beverwijk, Uitgeest, Velsen en Heemskerk. Inmiddels hebben meer dan 60 ondernemers in verschillende gemeenten de GreenBiz Green Deal getekend. Hieruit blijkt de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven zijn vruchten af te werpen om gezamenlijk de CO2 reductie- en energieverbruik- te verlagen. Doel is om dit verder uit te breiden/ op te schalen.

Over SAENZ

SAENZ is een coöperatieve vereniging van, voor en door ondernemers. Opgericht in 2016. De aangesloten bedrijven zijn uitsluitend bedrijven gevestigd in Wormerveer op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer. Sinds 2020 kunnen ook bedrijven zich aansluiten die gevestigd zijn op de aangrenzende bedrijventerreinen in Wormer en Assendelft-Noord.
Doelstellingen van de vereniging zijn:

 • Gezamenlijke inkoop (exploitatievoordeel te realiseren voor de aangesloten leden)
 • Ondersteuning leden bij duurzaamheidsvraagstukken
 • Het realiseren van een lokaal energie platform waarbij lokaal opwek gekoppeld wordt aan lokaal verbruik gericht op de zakelijke markt.

 

Bron foto: SAENZ