28 oktober: vervolgsessie ondermijning op bedrijventerreinen: Signalering en handhaving

  29 september 2021  |    PHB

In het najaar van 2020 heeft PHB samen de provincie Noord-Holland een webinar georganiseerd over ondermijning op bedrijventerreinen. Eerder heb je je interesse in vervolgsessies aangegeven. We hebben daar per mail op 26 juli een terugkoppeling over gegeven. De thema’s die jullie noemden, zijn samen te vatten in drie hoofdthema’s: Signalering en handhaving, Samenwerken en data-uitwisseling, en Preventie. Deze thema’s staan in drie verschillende vervolgsessies centraal.

We osessie:rganiseren de eerste sessie na de Week van de Veiligheid en de herfstvakantie. Daarom trappen we donderdagmiddag 28 oktober af met de eerste

Ondermijning op bedrijventerreinen: signalering en handhaving

We nodigen je van harte uit om aanwezig te zijn!

Doel van de bijeenkomst is kennisuitwisseling, waarbij we van elkaars kennis binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kunnen leren, ervaringen kunnen uitwisselen en bijdragen aan het opbouwen van het MRA-netwerk. Na een inleidende presentatie van dr. Yarin Eski, criminoloog en assistent professor aan de Vrije Universiteit en een paneldiscussie, zullen we in ronde tafel sessies in groepjes van maximaal 10 personen volop ruimte geven aan de inbreng van alle deelnemers.

Programma 28 oktober 2021

14.30 uur           Ontvangst met koffie/thee
15.00 uur           Welkomstwoord door Frank Voorbergen, PHB
15.05 uur            Inleiding door, Yarin Eski, criminoloog, assistant professor Vrije Universiteit
15.25 uur            Multidisciplinair panel van Omgevingsdienst, politie, parkmanagement, gemeente
Korte uiteenzetting van ervaringen en aanpak
15:50 uur            Pauze
16.00 uur            Ronde tafel sessie in groepen
Verdieping, ervaring delen en expertise ophalen o.l.v. gespreksleider(s)

  • Hoe signaleer je ondermijning?
  • Koe kan de meldingsbereidheid worden vergroot?
  • Hoe is handhaving geregeld?
  • Welke rol kunnen de politie en de parkmanagement/ondernemersvereniging spelen?

16.35 uur            Plenaire afsluiting
16.50 uur            Netwerkgelegenheid met hapje en drankje
17.45 uur            Einde

Locatie

C-Bèta
Rijnlanderweg 916
2132 MN  Hoofddorp

Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Je kan ook met het openbaar vervoer komen.

Coronatoegangsbewijs en ID

Wij zullen de geldende coronatoegangsrichtlijnen volgen. Dat betekent dat wij je toegang kunnen geven tot het fysieke event als je jouw vaccinatiebewijs (corona-app), herstelbewijs of een negatieve testuitslag via testen voor toegang kunt overleggen. Neem ook je ID mee.

Aanmelden

Je kunt je voor deze sessie aanmelden door een e-mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl, onder vermelding van AANMELDING 28 OKTOBER VERVOLGSESSIE ONDERMIJNING.

Doorsturen

Mocht deze sessie ook interessant zijn voor relaties binnen en buiten je eigen organisatie en zij kunnen een relevante bijdrage aan de kennisdeling leveren, dan mag je deze uitnodiging natuurlijk doorsturen.