29 april webinar HIRB+

  17 april 2020  |    Nieuws

Eerder hebben wij door de coronamaatregelen de bijeenkomst in maart moeten annuleren. Wij zijn daarom blij dat de Provincie Noord-Holland, in samenwerking PHB en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, woensdag 29 april van 14.30 tot 16.00 uur een webinar kan organiseren. Zo kunnen wij u toch over de HIRB+-regeling informeren. De deadline voor de HIRB+ Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland is uitgesteld tot 28 mei, zodat er meer tijd is om uw aanvraag hiervoor op te stellen en in te dienen! De indientermijn voor de OTW loopt ongewijzigd tot het einde van het jaar.

Waar gaat het ook alweer over? De provincie Noord-Holland stelt de komende 4 jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden (HIRB+). Tijdens dit webinar hoort u meer over de mogelijkheden van de regeling. Ook vertellen we aan de hand van praktijkvoorbeelden wat u met deze subsidie kunt bereiken. Na een algemene introductie hebben we twee break-out-sessies: één voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties, en één voor winkelgebieden.
Tijdens de webinar heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen over de regeling of uw ambities en plannen. Daarnaast kunt u in de break-out sessie uw inzichten delen over hoe de coronacrisis uw locatie/beleid beïnvloed.

Bekijk alvast de verschillende regelingen op de website van de Provincie Noord-Holland:
HIRB Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland subsidie
HIRB Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties subsidie
HIRB Toekomstbestendige winkelgebieden subsidie

Programma

 • 14:30 start webinar
  • Inleiding door Margot Recter, Beleidsadviseur Economie Provincie Noord-Holland
  • Break-out-sessie 1: Winkelgebieden
  • Facilitator Provincie Noord-Holland
  • Adviseur Stad&Co: Farzad Ghaus
  • Break-out-sessie 2: Bedrijventerreinen / kantorenlocaties
  • Facilitator Provincie Noord-Holland
  • Adviseurs PHB: Frans van der Beek en Frank Voorbergen
  • Adviseur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: Cees Brinkman
  • Afsluiting door Margot Recter
 • 16:00 einde webinar

Hoe deel te nemen?
Deelnemen aan de webinar-voorlichting is gratis. Wij zullen u volgende week een link sturen waarmee u kunt deelnemen.

Vooraf laten weten
Het bureau Stad & Co ondersteunt en faciliteert bij de organisatie van dit webinar. Om het webinar en de break-out-sessies soepel te laten verlopen, vragen we u van tevoren door te geven aan welke break-out-sessie u wilt deelnemen. Aanmelden voor de breakouts doet u door uw voorkeur (1. Winkelgebieden of 2. Bedrijventerreinen / kantorenlocaties) te mailen naar janneke@stadenco.nl. Het is overigens, met tussenkomst van Stad&Co mogelijk om tijdens de break-out-sessies te wisselen van sessie.

Stel uw vragen alvast vooraf
Om de break-out-sessies inhoudelijk zo goed als mogelijk voor te bereiden, willen we u verzoeken om vragen die u nu al heeft, alvast aan ons te laten weten door een e-mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat die vragen aan bod komen.
Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens het webinar nog vragen te stellen.

Agenda
Aanmelden voor dit webinar is niet strikt noodzakelijk maar wel wenselijk (via m.kleinlangenhorst@sadc.nl). Wel vragen we u aan te geven aan welke break-out-sessie u wenst deel te nemen (zie hierboven). Noteert u het webinar alvast in uw agenda?

Achtergrond en toelichting
De provincie Noord-Holland stimuleert al ruim 17 jaar in de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland. In die periode is met steun van de provincie de kwaliteit van honderden hectaren bedrijventerrein verbeterd. De afgelopen jaren is gebleken dat er ook voor winkelgebieden knelpunten zijn, zoals leegstand en veroudering. Naar aanleiding van enkele succesvolle pilotprojecten heeft de provincie enkele jaren geleden een regeling toekomstbestendige winkelgebieden ingevoerd.

Nadruk op duurzaamheid
Voor de periode 2020-2023 is subsidie beschikbaar om verbeteringen te realiseren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor zaken als de verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van een terrein, zonnepanelen, het aanpassen van gevels, en de afscherming van opslaglocaties. Ook aanpassingen die de aantrekkelijkheid van de omgeving verbeteren zoals het opknappen en aanleggen van groenstroken, parkjes en fiets- en wandelpaden komen in aanmerking.

Projectaanvragen waarin veel nadruk ligt op duurzaamheid maken een grotere kans op een subsidie. Denk aan substantiële vermindering van uitstoot van CO2 en/of stikstof, maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen zoals waterberging, en initiatieven voor hergebruik van afval en restproducten.

Bekijk voor voorbeelden van verduurzaming op bestaande bedrijventerreinen de video’s van Kagerweg Energiepositief, Beverwijk, en van Bedrijvenpark De President in Hoofddorp.

Voorbeelden over de oprichting van georganiseerd beheer van de BIZ op Spoorzicht in Nieuw-Vennep en de BIZ Havengebied IJmuiden kunt u hier bekijken.