30 jaar SADC: opkomst van internationale bedrijvigheid

  30 augustus 2017  |    Interview

SADC bestaat 30 jaar. Daarom duiken we het verleden in met een interview met de heer Willem Trommels, Directeur SADC 1987 – 2005

Small world

“De wereld werd midden jaren tachtig duidelijk kleiner. Buitenlandse bedrijven zochten in Nederland naar een plek om zich te vestigen. Met name rond Schiphol. Maar in die jaren waren er in deze regio nauwelijks of geen bedrijventerreinen om die grote partijen te laten landen. Ja, de logistiek voor de kruidenier om de hoek, daar was wel een bedrijventerreintje voor. Bedenk, Schiphol was toen nog gewoon een luchthaven en had nog geen actief vastgoedbeleid of vastgoedbedrijf.”

Een unicum

“Dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor het ontstaan van SADC. Een aantal partijen heeft de koppen bij elkaar gestoken, waaronder Gemeente Haarlemmermeer, NV Luchthaven Schiphol, de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam (de huidige aandeelhouders). Een werkgroep heeft binnen een jaar een convenant opgesteld. Daarin stonden twee belangrijke lijnen. We moesten op regionaal niveau gaan samenwerken. Dat betekende ruimtelijk-economisch beleid vastleggen en uitwerken in overeenkomstige streekplannen en bestemmingsplannen. En de belangrijkste afspraak: er kwam een gezamenlijk ontwikkelingsbedrijf dat aan deze plannen kon bijdragen en de internationale marketing en communicatie zou doen in binnen- en buitenland. Zo ontstond SADC, op dat moment een unicum in de wereld, zo blijkt achteraf. Regionaal samenwerken doen ze van Berlijn tot Hong Kong. Van Seoel tot Madrid. Maar nergens bestaat ook een ontwikkelingsbedrijf met zowel een commerciële taak als de maatschappelijke opgave voor projecten in de openbare ruimte.”

SADC neemt een vlucht

“Het bedrijf kende dan ook een vliegende start. Gelijk al in ons eerste jaar verkochten wij 12 hectare grond aan drie grote Japanse bedrijven, zelfs nog voordat wij die grond volledig bouwrijp hadden kunnen maken. Het eerste bedrijventerrein Oude Meer Noord was binnen vijf jaar vol. Na de Japanners, volgden de Amerikanen en daarna diverse andere internationale bedrijven, waaronder de Chinezen.”