30 jaar SADC: van geen stoppen weten

  30 augustus 2017  |    Interview

SADC bestaat 30 jaar. Daarom duiken we het verleden in met een interview met de heer Ruud Bergh: directeur SADC 2005 – 2015

“Ik werd benaderd door dhr. Hessels, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ik begreep niet direct waarom hij juist mij benaderde. Vanuit de oprichting deed SADC internationale marketing en sales voor Oude Meer en daarna ook voor Business Park Lijnden. Maar van marketing wist ik weinig. Dankzij de inspanningen van mijn voorganger (Willem Trommels) in binnen- en buitenland waren die terreinen nagenoeg uitverkocht. Dan was er nog Business Park Amsterdam Osdorp, maar daar hadden de aandeelhouders nog onenigheid over de invulling. Zo wilde de gemeente Amsterdam daar liever woningbouw realiseren. En voor Schiphol Logistics Park was er een prachtig plan van Rem Koolhaas, maar lag er nog geen bestemmingsplan. Een ander gebied bij Badhoevedorp kon nog niet tot ontwikkeling komen, omdat de A9 nog niet was omgelegd. Dus sales, ook al niet mijn ding, was niet nodig. De keuze die voor lag. Eén: SADC gaat de marketing van Schiphollocaties doen. Twee: we doen het licht uit of de derde optie, we gaan op zoek naar nieuw kapitaal om nieuwe gronden te kopen om te ontwikkelen vanuit een nieuw te bedenken, lange termijnperspectief.”

Combineren van ontwikkelingen

“Het was ook in die tijd dat het denken over global city region internationaal momentum begon te krijgen. De regio Schiphol moest de concurrentie aan met Londen, Parijs, Frankfurt en andere metropolen. Daarbij kwam dat de verschillende gemeenten in hun maag zaten met oude, leegstaande en verloederde bedrijfsterreinen. Ik heb die thema’s met elkaar kunnen verbinden. En voor dit lange termijn perspectief hebben de aandeelhouders gelukkig gekozen.”

“Wij spreken daarbij de taal van zowel de overheden, als de markt. En wij hebben een investeringshorizon die veel verder ligt, dan van een commerciële partij. Wij plannen 10 tot 25 jaar vooruit. Zodoende kunnen wij vaak op een andere schaal (regionaal) oplossingen aandragen en de vestigingsmilieus in de regio goed en met een langer termijnperspectief profileren. En we hadden het tij mee. De overheid propageerde al in die jaren: ‘de ondernemende overheid’ en de provincie Noord-Holland had geld uit de Nuon-baten.”

“SADC is het oliemannetje.”

Risicodragend en systematisch ontwikkelen

“Op basis van mijn voorstel kwam er 8o miljoen op tafel om te investeren in nieuwe grond en ontwikkeling van terreinen die verspreid lagen over de Haarlemmermeer en gemeente Amsterdam. Samen met onze aandeelhouders konden wij nu systematisch nieuwe product/markt combinaties uitdenken die aansloten bij de (inter)nationale behoeftes van bedrijven die zich wilden vestigen in de Metropoolregio Amsterdam. Alle terreinen bij elkaar – oud en nieuw – boden een veel breder portfolio dan de losse terreinen. Dat betekende ook dat we de zeer strikte Schipholbinding voor de SADC-terreinen moesten loslaten. Voorheen mochten alleen bedrijven zich vestigen die een commerciële binding met Schiphol hadden.”

Hervestigen en herstructureren

“Naast de ontwikkeling en marketing en sales van deze terreinen, dacht SADC op regionale schaal mee over het transformeren van verrommelde oude terreinen en hervestigen van bedrijven die ‘klem’ zaten. Denk bijvoorbeeld aan Air Products, dat gevestigd was op Buiksloterham, in Amsterdam-Noord. Door de herprofilering van PolanenPark konden wij deze internationale speler (en de werkgelegenheid) voor de regio behouden. Zij zijn geland op het getransformeerde terrein. Dat is het mooie aan SADC. Wij hebben een commerciële rol: het vermarkten en verkopen van grond voor onze aandeelhouders. En als een publieke taak: een kwalitatief hoogstaand en aantrekkelijk vestigingsmilieu maken voor bedrijven.”

“Verkoop is een resultaat van iets wat je veel eerder hebt gedaan.”