30 jaar ruimte voor bedrijven

  29 augustus 2017  |    Kennisartikel

SADC biedt al 30 jaar ondernemers de ruimte in de regio Schiphol, werklocaties waar ondernemers vroeger, nu en straks, prettig, effectief en tegenwoordig ook circulair kunnen ondernemen. Hoe een onderneming dat wenst, doet en moet is  onderhevig aan trends die meer en meer door de wereldeconomie en -ordening gedicteerd worden. Als we 30 jaar terugkijken in de tijd, dan zien we drie bepalende trends voor ons werk en dat van onze ondernemers en hun werknemers:

Globalisering, digitalisering en transformatie naar een circulaire economie

Zo heeft de globalisering andere klanten op ons pad gebracht, van Japanners, Koreanen en Amerikanen tot Chinezen. De digitalisering noodzaakte ons om volstrekt anders na te denken over ontsluiting en bereikbaarheid. En de transformatie van een lineaire naar een circulaire economie eist van ons als gebiedsontwikkelaar om de manier van inrichten en samenwerken tussen bedrijven te heroverwegen en op zoek te gaan nieuwe verdienmodellen.

De komende 30 jaar

Ik heb de luxe dat ik vooral vooruit mag kijken. Voor SADC zijn de transitie naar een circulaire organisatie van de economie en de steeds ingrijpender digitalisering de belangrijkste inhoudelijke thema’s van de komende jaren. Het verandert de manier waarop wij werken, wonen en leven. Daarbij is circulaire economie geen hogere wiskunde. Het gaat er om dat je economische groei stimuleert op zo’n manier dat je tegelijkertijd de leefkwaliteit verhoogt en niks beschadigt. Dat levert meervoudige waarde op.

Die waardecreatie realiseren we op verschillende manieren en niveaus. Dat doen we in onze eigen bedrijfsvoering, in de werklocaties die wij ontwikkelen, in onze samenwerking met onze klanten en partners en in de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio. En over de regio gesproken, die ontwikkelt zich steeds meer naar een echte Metropoolregio. Een global city region op postzegelformaat. Om echt op het wereldtoneel mee te kunnen spelen, moeten we in de Metropoolregio Amsterdam nog wel een tandje erbij zetten. Dat wil zeggen vanuit een integraal perspectief een verleidelijke ambitie neerzetten en echt keuzes durven maken en investeren op de schaal van de regio. Natuurlijk in relatie tot nationale en internationale ontwikkelingen.

Die investeringen gaan dan wat mij betreft over bereikbaarheid, innovatie en leefkwaliteit. Dat is echt noodzakelijk om onze regio aantrekkelijk te houden voor het groeiend aantal mensen dat hier onderneemt, werkt, woont en leeft. En dat postzegelformaat heeft zijn voordelen. Als we het slim doen, kunnen we de menselijke maat vasthouden en mensen het gevoel van eigenaarschap, verbinding geven.