3e KVO-B certificaat voor Parkmanagementvereniging

  11 juni 2015  |    Nieuws

De vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark de President heeft voor de derde keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) weten te behalen. Het KVO-B certificaat kan worden behaald als ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen kunnen aantonen dat zij gezamenlijk effectieve en structurele maatregelen hebben getroffen om de veiligheid te waarborgen.