3e KVO-B certificaat voor Parkmanagementvereniging

  11 juni 2015  |    Nieuws

De vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark de President heeft voor de derde keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) weten te behalen. Het KVO-B certificaat kan worden behaald als ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen kunnen aantonen dat zij gezamenlijk effectieve en structurele maatregelen hebben getroffen om de veiligheid te waarborgen.

Harm de Boer

Harm de Boer

Projectmanager,

h.deboer@sadc.nl