5 jaar Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen

  16 november 2016  |    Interview, Nieuws

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) bestaat vijf jaar. In die jaren is in de Amsterdamse regio meer dan 1.300 hectare geherstructureerd. Een mooi moment voor reflectie. Zeven mensen waarvan enkelen aan de wieg van PHB stonden, vertellen over hun ervaringen en welke obstakels genomen zijn. Maar ook blikken zij vooruit naar de toekomst. Een toekomst waarin de herstructureringsopgave langzaam aan het verdwijnen is maar er ook veel nieuwe kansen liggen. Welke lessen zijn geleerd?  Lees in vijf interviews de lessen voor de toekomst…..

 

Laagdrempelig, hands-on kennisbureau

Martin Bekker, beleidsmedewerker EZ Stadsregio Amsterdam

‘Zó bracht een klein bureau een hele regio in beweging’

Kennis voor de regio behouden

Casper de Canne, strategisch beleidsadviseur gemeente Zaanstad

‘Houd de kennis in de regio’

Samenwerking maakt het verschil

Jan van Deudekom, directeur Deudekom en Frank Voorbergen, adviseur PHB

‘Molenkade: van probleemterrein naar herstructureringsvoorbeeld’

Per deelgebied gericht nadenken over verbeteringen

Jaap Bond, gedeputeerde provincie Noord-Holland

‘Bedrijventerreinopgave vereist maatwerk en gedeeltelijke transformatie’

Verandering is van alle tijden

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC en Harm de Boer, senior projectleider SADC en adviseur PHB

‘3 toekomstrichtingen voor Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen ’