5 valkuilen bij bedrijfsherhuisvesting die je zelf kunt vermijden

  15 oktober 2015  |    Blog, Kennisartikel

Een geschikte, nieuwe locatie voor je bedrijf vinden en bouwen? Dat doen de meeste ondernemers niet dagelijks. Logisch dat het hen ontbreekt aan regelkennis, architectonisch, bouw- en plantechnisch inzicht of de tijd om dat allemaal uit te pluizen. Toch zijn de meeste valkuilen die opdoemen bij herhuisvesting van een bedrijf niet al te ingewikkeld te vermijden, eventueel met wat hulp van buitenaf.

In volgorde van oplopend financieel belang:

 

Valkuilen

5.  Het zoekgebied voor de nieuwe vestiging niet scherp afgebakend
Bedenk: 90% van de ondernemers verhuist binnen een straal van 15 kilometer. Hoe zit het met bereikbaarheid van de nieuwe locatie voor je trouwe klanten en je personeel (OV, auto of vliegtuig).

 

4.  Een te krappe, onrealistische planning
Zeker bij nieuwbouw duurt het traject van idee tot verhuizing ten minste 2 jaar. Selectie van een locatie; keuze van een ontwerp (inclusief diverse aanscherpingsrondes); bouwkundige invulling; bouwvergunningen; inspraakrondes; goedkeuring van de plannen; en de bouw.

 

3.  Alles zelf willen doen
Bij elke fase van de verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten kan een ondernemer hulp gebruiken, zo leert de ervaring. Soms is dat evident. Een makelaar helpt bij de zoektocht. Een architect maakt de bouwtekening. Soms is het niet direct duidelijk. Zo kan een bouwkundige je enorm helpen bij de beoordeling en goedkeuring van plannen, en een bouwadviseur bij de realisatie en beoordeling van de oplevering. Dat scheelt niet alleen tijd (bij onder andere de vergunningaanvraag), maar ook geld- en kopzorgen.

 

2.  Geen business case
 Alle ondernemers die ik geholpen heb en die de verhuizing als succes zien hebben een degelijke business case met een meerjarenplanning gemaakt. Zo kun je ook  de verschillende financieringsvormen vergelijken: koop, huur, erfpacht, eigen geld, vreemd vermogen. Daarbij is het verstandig om ook de duurzaamheidsmaatregelen en andere verbeteringen te begroten.

 

1.  Vergeten dat een nieuw pand enorme kansen biedt
Het is van groot financieel belang om vooraf in kaart te brengen hoe de routing en gebruik van je huidige pand is, hoe je dan kunt verbeteren, wat dat kost en oplevert.  Het biedt jou als ondernemer de gelegenheid om belangrijke onderdelen van het bedrijfsproces anders in te richten, te optimaliseren, te verduurzamen.

 

0.  Het feest vergeten
Vier je eerste paal, hoogste punt, oplevering en inhuizing. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.