Wat kan ik doen aan de energietransitie op mijn bedrijventerrein? Vraag maar raak!

  14 maart 2022  |    PHB

Online vragenuurtjes voor kosteloos en onafhankelijk advies

Gemeenten en ondernemers staan voor de grote opgave om bedrijventerreinen te verduurzamen en stappen te zetten in de energietransitie. Een aantal ondernemers en bedrijventerreinen hebben al stappen gezet, anderen zitten nog in de beginfase, of weten helemaal niet waar te beginnen.

Stel je vraag!

Voor met name die laatste twee groepen organiseren PHB en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) een aantal online vragenuurtjes. Tijdens deze vragenuurtjes kan je je vragen stellen aan ondernemers die net een stapje verder zijn, en mogelijk handvatten en tips kunnen geven. PHB en NHN kunnen je vertellen hoe je vervolgens het proces, met of zonder hun begeleiding, start.
Vragen waaraan je kan denken, zijn bijvoorbeeld:

  • Welke wettelijke verplichtingen zijn er met betrekking tot energiebesparing en hoe kom ik daarachter?
  • Kunnen jullie mij helpen bij het inschatten van de financiële effecten van het uitvoeren van de maatregelen (wat kost het en wat levert het op)?
  • Wat levert samenwerking met andere ondernemers op, of kan ik het beter alleen gaan doen?
  • Welke subsidies zijn beschikbaar, wie kan helpen bij mijn subsidieaanvraag en wat is daar allemaal voor nodig?
  • Wat betekenen energiebesparing en hernieuwbare energie voor de toekomstbestendigheid van mijn bedrijf?
  • Op welke wijze kan ik als gemeente ondernemers op bedrijventerreinen ondersteunen?
  • Welke databronnen zijn beschikbaar voor gemeenten om te starten met de energietransitie op bedrijventerreinen of om op te schalen?

Maar de vragen die jij hebt, zijn waarschijnlijk heel uiteenlopend en specifiek. Ze kunnen allemaal gesteld worden!

Wil je nog wat inspiratie opdoen? Bekijk dan hier de animatie van PHB waarin in het kort de verduurzamingsmogelijkheden worden verteld.

4 online vragenuurtjes, zonder aanmelding

We zitten op 4 verschillende dagen en tijdstippen voor je klaar om geheel vrijblijvend je vragen te beantwoorden. En die vrijblijvendheid is niet alleen tijdens het vragenuurtje, maar ook in een eventuele verdere begeleiding. Dat doen we volledig kosteloos en onafhankelijk (lees hieronder hoe we dat doen).

De online-vragenuurtjes worden via MS Teams georganiseerd.

Aanmelden voor de vragenuurtjes is niet nodig. Evenmin om je vraag al van tevoren te stellen.

Het enige dat je hoeft te doen, is de datum of data van jouw keuze in je agenda te zetten, en op een van onderstaande links klikken.

Wie zijn er aanwezig tijdens de vragenuurtjes?

In wisselende samenstelling zijn aanwezig:

Wie zijn wij en wie zijn de ondernemers?

PHB (uitgevoerd door SADC) en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) zijn actief op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen in de  Metropoolregio Amsterdam (MRA) en provincie Noord-Holland. Omdat we in opdracht van de MRA en/of de provincie Noord-Holland werken, doen we dat kosteloos en belangeloos.

GreenBiz IJmond is een vereniging voor en door ondernemers, die ondernemers en gemeenten helpt met het verduurzamen van hun bedrijf en het bedrijventerrein.

SAENZ is een coöperatieve vereniging vanvoor en door ondernemers. De aangesloten bedrijven zijn uitsluitend bedrijven gevestigd in Wormerveer op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer. Doelstellingen van de vereniging zijn:

  • Gezamenlijke inkoop (exploitatievoordeel te realiseren voor de aangesloten leden)
  • Ondersteuning leden bij duurzaamheidsvraagstukken
  • Het realiseren van een lokaal energie platform waarbij lokaal opwek gekoppeld wordt aan lokaal verbruik gericht op de zakelijke markt.
Welke kansen liggen er op welke bedrijventerreinen?

PHB en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) hebben onderzoek laten doen naar de stand van zaken op bedrijventerreinen en de nog onbenutte mogelijkheden. Gekeken is naar onder andere het energieverbruik, de aanwezigheid en de potentie van zonnepanelen op daken, aanwezige restwarmtebronnen en energielabels van gebouwen. Al deze uitkomsten zijn per bedrijventerrein samengebracht in de Atlas Plabeka. Je leest er hier meer over.