Actielijst bedrijventerreinen van de toekomst

  10 oktober 2017  |    Kennisartikel

In de Metropoolregio Amsterdam is een actielijst opgesteld voor een nieuwe benadering van de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de bestemming van de schaarse ruimte in onze regio. De lijst is het resultaat van een trendsessie met ondernemers, bestuurders en experts over werklocaties van de toekomst. Uitgangspunt zijn drie trends die de toekomst gaan bepalen. Als in Dubai nu al met drones mensen worden vervoerd, dan moeten ook wij rekening gaan houden met de bouw van dronestations.

Bestemmingsplannen van bedrijventerreinen zijn al jaar en dag hetzelfde; een paars vlak duidt de bedrijfsbestemming aan, een gridstructuur de wegen. Tot zover de creativiteit. Het resultaat? Veelal afgelegen, monofunctionele en vaak niet heel sociaal veilige gebieden. Ook blijven gebouwen en bijvoorbeeld parkeerruimtes een groot deel van de dag onbenut. Als we (wereldwijd) het schaarse talent aan ons willen binden en onze concurrentiepositie als bedrijf en regio willen versterken, dan moet dat anders.

Tijdens de trendsessie ‘The future of worklife’ op initiatief van SADC, bedrijventerrein Zevenhuizen en Gemeente Amsterdam is gewerkt aan het bedrijventerrein van de toekomst en zijn concrete acties geformuleerd. Benieuwd naar deze concrete resultaten?

Meer lezen