Steden strijden jaarlijks om 12.500 internationale bedrijven

  18 maart 2016  |    Blog

Opnieuw loopt de regio Amsterdam voorop met een recordaantal nieuwe buitenlandse bedrijven, zo meldden Amsterdam in Business (AiB) en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Maar hoe behoudt de regio deze positie?

In 2015 vestigden 140 van de 300 bedrijven die naar Nederland kwamen zich in de Amsterdamse regio. Die 300 bedrijven voegen de komende drie jaar bijna 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen toe. Meer dan 50 procent van de bedrijven en arbeidsplaatsen betreft ondernemingen in de ICT, financieel-zakelijke dienstverlening en creatieve sector. Uit cijfers van Plabeka blijkt dat de groei in de werkgelegenheid vooral buiten de bedrijventerreinen plaatsvindt, met name in de stad Amsterdam zelf.

De vestiging in de handel en logistiek omvatte in 2015 slechts 11 bedrijven met (toch nog) 400 arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd zien we dat in Amsterdam de zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties is herstart en dat ook ontwikkelaars in toenemende mate bedrijven op bedrijvenlocaties opkopen vanwege de potentiële vastgoedwaarde en veel minder om de bedrijfswaarde.

Wat maakt Amsterdam aantrekkelijk? Wij noemen ‘toegankelijke markt, locatie, beschikbare arbeid, bedrijfsklimaat, ondersteuning aan het bedrijfsleven, kwaliteit leefomgeving en vriendelijk fiscaal regime’. Dit zijn ook de voordelen waar Bogota, Colombia zich mee aanprijst. In de hele wereld zijn 4.000 investeringsbureaus actief die jacht maken op de 12.500 buitenlandse bedrijven die zich jaarlijks buiten het eigen land willen vestigen. Willen we succesvol blijven, dan moeten we goed nadenken wat ons speciaal maakt.

En dan kom ik toch op Amsterdam als stad van ‘handel en logistiek’: het DNA van de stad Amsterdam. De combinatie van vier hubs – airport, seaport, greenport en dataport – is uniek in de wereld! Vier hubs die bijdragen aan de kracht van de Amsterdamse regio: een gedifferentieerde omgeving in een relatief klein gebied, een goede bereikbaarheid en een sterke economie. De hubs zijn niet alleen onderdeel van hun omgeving, maar staan juist ook in verbinding met de rest van de wereld.

De ruimte rond de hubs biedt de mogelijkheid om de groei op te vangen die nu in de stad plaatsvindt. De haven is in toenemende mate draaischijf voor grondstoffen in een circulair en biobased bedrijfsmodel. Schiphol wil zich als internationale hub ontwikkelen tot een luchthaven die geen claim legt op de leefkwaliteit, maar bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van zijn omgeving. De dataport groeit snel en is reden voor vestiging van de internationale ICT-bedrijven, maar kan ook het voorbeeld worden voor de inzet van duurzame energie. En binnen het ‘ecosysteem’ Greenport Aalsmeer vindt nu al vergaande innovatie plaats met biobased producten.

Dit unieke karakter biedt Amsterdam een kans om de stad verder uit te bouwen tot de plek waar circulair wordt geproduceerd en gewerkt. De boodschap is dan ook: staar je niet blind op het huidige succes en blijf ruimte bieden aan handel en logistiek. Alleen door uit te gaan van de historische kracht van de stad, gecombineerd met een visie op de toekomst, blijft Amsterdam een unieke vestigingsplaats voor bedrijven uit ICT, zakelijk-financiële dienstverlening en de creatieve industrie. En houden we een onderscheidende boodschap ten opzichte van Bogota en de 3.998 andere investment agencies in de wereld.