Bedrijfsleven, regio en Rijk zetten schouders onder een circulaire WESTAS

  1 december 2015  |    Nieuws

Het Rijk wil participeren in de verdere ontwikkeling van de circulaire WESTAS. Dat was de boodschap die minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer overbracht. Deze ambitie is voortgevloeid uit het bestuurlijk overleg* op 14 oktober tussen de regio en het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte & Transport (MIRT). Namens de Amsterdamse regio waren vertegenwoordigers aanwezig van de Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer,  Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol Group, VGB, Simadan en Delta Development.

Op initiatief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben het Rijk, de regionale overheden en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de WESTAS. De WESTAS wordt de circulaire werkplaats van de regio Amsterdam en omvat de corridor van Aalsmeer via Schiphol naar het Noordzeekanaalgebied. Hier creëert het bedrijfsleven met hulp van de overheid een plek waar de groei van de economie wordt gekenmerkt door een circulair gebruik van grondstoffen en materialen. De ondersteuning van de overheid zal in eerste aanleg zich richten op regelgeving die ruimte moet geven aan deze vorm van economische groei.

SADC zet samen met de betrokken partners** de volgende stap om de circulaire werkplaats van de MRA te realiseren. Het centrale vraagstuk daarbij is: hoe kunnen we onze internationale concurrentiepositie verbeteren en tegelijkertijd een leefbare groei van de MRA mogelijk maken?

Meer, meer, meer…..

Meer bewoners en extra economische activiteiten betekenen natuurlijk ook meer consumptie, meer energiebehoefte, meer watergebruik, meer levensmiddelen, meer stedelijke distributie, meer bezoekers, meer verkeersstromen en meer vervoersbewegingen. Meer van alles en dus ook meer afval. Daarbij worden grondstoffen ook nog eens schaarser, zoals fosfaat en zeldzame metalen, zijn de reserves aan olie en gas eindig en wordt de afvalberg alsmaar groter. Eigenlijk weten we al jaren dat onze huidige manier van produceren, vervoeren en consumeren op termijn onhoudbaar is. Een transformatie van onze wegwerpmaatschappij is noodzakelijk.

Innovatieve cross overs

De partners zoeken naar een manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden, en kijken als onderdeel van de oplossing naar een uniek gebied in de regio en de wereld: de WESTAS. Op kleine afstand van elkaar zijn vier aan elkaar geschakelde hubs: de haven, luchthaven, greenport, en dataport AMS-IX. Deze vier hubs dragen bij aan een gedifferentieerde omgeving in een relatief klein gebied, een goede bereikbaarheid en een sterke economie. De partners zien kansen voor cross overs bij innovatie, zoals nu al gebeurt in de Hotspot Circular Economy The Valley en Simadan in de haven. Maar dit is nog niet genoeg.

Logistiek ‘enabler’ transitie circulaire economie

We willen gebruik maken van de bestaande (logistieke) bedrijven en de initiatieven en ambities van deze bedrijven om te komen tot een meer circulaire economie. De vier hubs vormen idealiter daarbinnen de draaischijf voor de nieuwe logistieke stromen die hieruit voortvloeien. Daarvoor heeft de WESTAS in potentie de fysieke- en milieuruimte om de stap te kunnen maken naar initiatieven met feitelijke impact.

En nu?

Op dit moment werken de partners van de WESTAS hard om de gezamenlijke ambitie om te zetten in verdere actie. Met de betrokkenheid van het Rijk en de regionale partners worden begin 2016 de afspraken vastgelegd en wordt het programma gestart voor de periode 2016-2018. Alle ervaringen die in de Green Deal Cirkelstad Amsterdam worden ingebracht, dragen hieraan bij.

 


* De presentatie van Paul Jansen (SADC) tijdens het bestuurlijk overleg op 14 oktober jl. kunt u hier vinden.

** Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Amsix, Greenport Aalsmeer, Oram, Port of Amsterdam, SADC, Schiphol Group en Stadsregio Amsterdam.