Bedrijvenpark De President Energie Neutraal

  10 februari 2021  |    PHB

Begin 2019 is de parkmanagementvereniging De President (Hoofddorp) gestart met de uitvoering van het project De President Energie Neutraal. Hoe is dat proces opgestart en wat is de stand van zaken?

Energieprofiel per bedrijf
Gestart is met het vaststellen van de energieprofielen van de verschillende panden die zich hadden aangemeld. Op basis van het energieprofiel is bij elk bedrijf een energiescan uitgevoerd door WM3 Energy. Per bedrijfspand is vastgesteld wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen en eigen energie op te wekken.

Eerste resultaten scans
De uitkomsten van de energiescans bevestigden dat verreweg het grootste effect in CO2-beperking ligt bij het maximaal mogelijk toepassen van zonnestroom voor eigen verbruik en netlevering. Daarnaast kan ook het toepassen van led-verlichting hier behoorlijk aan bijdragen.

Businesscase per bedrijf
Alle bedrijven waar de energiescan is uitgevoerd, hebben van WM3 een nadere toelichting gekregen op basis waarvan zij in staat waren/zijn voorlopige prioriteiten te stellen in de te nemen maatregelen. Dit is dan de basis voor het uitwerken van een concrete businesscase die de bedrijven in staat stelt over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen te beslissen.

Voorrang SDE+
Bij de uitwerking van de businesscase is voorrang gegeven aan die bedrijven die op basis van de WM3-scan in aanmerking kwamen voor een SDE+ subsidie. Deze is aangevraagd in april 2020. In totaal is door de ECWF voor 12 bedrijven subsidie aangevraagd en medio juli 2020 ook voor 12 bedrijven verkregen.

Hoe nu verder?
Op dit moment ligt er bij 12 deelnemers een concrete businesscase. Afhankelijk van de reactie van Liander zullen deze businesscases verder worden uitgewerkt.

Voor de bedrijven zonder grootverbruikersaansluiting bekijkt de parkmanagementvereniging naar de mogelijkheden voor een keuzepakket. Het idee is dat bedrijven kunnen kiezen voor de aanschaf van 6 tot 12 zonnepanelen die zullen worden geïnstalleerd door een lokale installateur.

Bron: Parkmanagementvereniging De President