Bedrijvenpark De President verduurzaamt

  19 december 2019  |    Nieuws

“Wij willen maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen”

Sinds de start van de ontwikkeling in 2008 hebben zich op Bedrijvenpark De President in Hoofddorp zo’n zeventig grotere en kleinere bedrijven gevestigd. Onlangs is in samenwerking met PHB een duurzaamheidstraject gestart waarmee bedrijven op De President worden ondersteund in de verduurzaming van hun pand. Met subsidie én gratis en neutraal advies en ondersteuning door PHB bijna kinderlijk eenvoudig.

Lees hieronder het artikel dat verscheen in het magazine Ondernemend Hoofddorp, editie december 2019.

Het business park ten noorden van de Johan Enschedelaan heeft een hoogwaardige, representatieve uitstraling en een actieve parkmanagementvereniging. “Een van onze bestuursleden, Hans van Limpt, kwam medio vorig jaar in contact met PHB (Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen) om te kijken hoe de bedrijven op De President die nog niet direct duurzaam bezig waren, gemotiveerd konden worden”, begint Rob ten Bok van de Parkmanagementvereniging De President te vertellen. “Dat is gelukt. Via PHB werd er contact gelegd met TNO. TNO heeft van het hele bedrijvenpark een Energie Potentieel Scan gemaakt om te beoordelen waar er op het terrein bezuinigd kan worden. De resultaten hiervan gaven een eerste indruk van het potentieel en hebben geholpen de ondernemers op De President enthousiast te krijgen voor dit verduurzamingstraject. De volgende vraag was ‘wat is er werkelijk te behalen’? Een dergelijk traject moet gestructureerd worden aangepakt. Met hulp van PHB hebben we als parkmanagementvereniging bij de provincie Noord-Holland OTW-subsidie (Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties) aangevraagd. De subsidie werd toegekend en na de zomer is gestart met verdiepende scans bij twee bedrijven, Master Totaalinrichting en Schwalbe. Zo wordt duidelijk wat er daadwerkelijk moet gebeuren, zoals van het gas af, elektriciteit opwekken door middel van zonnepanelen, en LED-verlichting toepassen zodat je minder verbruik hebt. We hebben er bewust voor gekozen niet alle bedrijven tegelijk te doen, maar de eerste resultaten als voorbeeld naar de andere bedrijven te gebruiken. En met een mooi resultaat.”

Toekomstbestendig en waardebehoud
“Je moet ergens beginnen”, stelt Rosemarijn Verdoorn van PHB/SADC. PHB is actief op het gebied van de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam. Zij ondersteunt, in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam, initiatieven met gratis advies en begeleiding, om bedrijventerreinen goed te laten functioneren en waar mogelijk te versterken. Dat wil zeggen schoon, heel, veilig, verbeteren van de organisatie en duurzaamheid. “Er is veel te winnen op bedrijventerreinen: niet alleen qua oppervlakte voor bijvoorbeeld zonnepanelen en potentieel voor samenwerken, maar ook in de vorm van nieuwe businessmodellen voor ondernemers. Op De President is men destijds direct begonnen met een goed functionerende parkmanagementvereniging. Er werden toen al de eerste maatregelen genomen voor een ‘heel, schoon en veilig’ bedrijvenpark. Dat loopt al een aantal jaar goed en daarom is De President klaar voor de volgende stap: op een slimme manier investeren om het park toekomstbestendig te maken. Het is nu ook echt de tijd voor verduurzaming, mede door de wettelijke informatieplicht Energiebesparing. En vergeet niet, dat door deze maatregelen het pand bovendien waarde behoudt of zelfs wint”, aldus Rosemarijn. PHB is op meerdere bedrijventerreinen actief op het gebied van verduurzamen. “Met Airport Business Park Lijnden bijvoorbeeld wordt goed contact onderhouden en zoveel mogelijk samen opgetrokken. Ook hier hebben al dertig bedrijven aangegeven mee te willen doen aan de validerende scan en het vervolg.”

De moeite waard
De eerste scans zijn recent uitgevoerd bij Master Totaalinrichting en Schwalbe. “Ik moet zeggen, het was allemaal bijzonder professioneel”, begint Walter van den Hoven,  directeur Schwalbe  te vertellen. “We hebben van WM3 een prachtig rapport ontvangen, met alle aanbevelingen, welke goed zijn onderbouwd. We zijn ons ervan bewust dat we straks aan zonnepanelen, LED-verlichting en een andere warmtebron moeten. Maar hoe pakt dat dan uit en wat zijn de kosten? Dit rapport heeft dit voor ons inzichtelijk gemaakt. Voor ons is er een significante investering nodig, maar wel met een terugverdienmodel van zo’n zeven jaar. Maar zeven jaar! Dan is zoiets toch echt de moeite waard.”

Paul van den Brink, directeur Master Totaalinrichting, is het volledig met Walter eens. “Toen wij hier in 2008 ons nieuwe pand bouwden, had geen mens het over duurzaamheid. We hebben destijds wel gekozen voor vloerverwarming en dat pakt nu gunstig uit. Op ons dak kunnen 412 zonnepanelen worden geplaatst. Maar is ons dak wel geschikt? Wat kan het voor gewicht dragen? We kennen wel de sneeuwbelasting, maar ja, dit is toch anders. Dat zal dus opnieuw doorgerekend moeten worden. Maar als het wel kan, is het natuurlijk mooi. Je investeert in verduurzaming en dat is echt een win-win situatie. En er is ook subsidie voor, namelijk de SDE+ subsidie ( Stimulering Duurzame Energieproductie), welke een belangrijk onderdeel is van de business case en de terugverdientijd aanzienlijk verkort.”

Verdienmodel
“We hebben een voorbeeldfunctie en willen daarom graag maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen op De President. Bij Schwalbe zijn met onze bedrijfsactiviteiten al bijzonder duurzaam”, glimlacht Walter. Schwalbe is leverancier van fietsbanden en toebehoren. “Fietsen is erg ‘groen’, daarom hebben wij ook een groene rand langs de kantoorgevel. Dat was destijds ook de opdracht aan de architect, het gebouw moet wel op de toekomst gericht zijn. Ons nieuw aangebouwde hoofdkantoor in Duitsland is energieneutraal, een Hybrid Building. Op korte termijn kost duurzaam ondernemen misschien geld, maar op de lange termijn kun je er gewoon aan verdienen. Onze heftrucks zijn allemaal elektrisch en die verbruiken best veel. Als wij straks met de zonnepanelen onze eigen elektra op kunnen wekken, dan is dat niet alleen handig, maar ook het transporttarief van Liander wordt voordeliger. Maar wij gaan verder. Zo is onze luchtbehandelingsinstallatie na vijftien jaar aan vervanging toe. Door de techniek van vandaag kunnen we een veel slimmer en zuiniger apparaat aanschaffen. Ook willen we investeren in een andere warmtebron dan gas.”

Geen kosten voor scans
“Wij waren heel blij met PHB”, besluit Paul. “Alles was in één hand en via een duidelijk aanspreekpunt. Dat hebben wij wel heel erg gewaardeerd. En wij gaan er uiteraard ook mee verder. We hopen dat iedereen op De President mee gaat doen, want dan hebben we een collectief en kunnen we eventueel andere bedrijven laten delen in de zonnepanelen. Volgend jaar maart moeten alle scans klaar zijn, daarna volgt de uitvoeringsfase. Die start, denk ik, op z’n vroegst in de tweede helft van 2020. Er zijn geen kosten aan deze scans verbonden, dat maakt het voor elke ondernemer mogelijk om mee te doen. Het is gewoon goed om inzicht te hebben en aanbevelingen te krijgen.”

Rosemarijn voegt toe: “Nu gaat het nog om individuele maatregelen, maar als alles inzichtelijk is, kan er worden gedeeld en kunnen er collectieve maatregelen getroffen worden. Niet alleen het delen van energie, maar bijvoorbeeld ook gezamenlijk inkopen en het uitwisselen van stromen. Dit is nu niet zover op De President, maar zodra ondernemers elkaar goed weten te vinden, zien we dat samenwerkingen steeds verder gaan.”

Kortere terugverdientijd door subsidie
Paul: “De subsidie is echter wel belangrijk, dat is echt een enorme stimulans. Anders wordt de terugverdientijd veel langer. Verder dalen ook de prijzen van de zonnepanelen. Meedoen is dus interessant. Maar het is wel belangrijk dat je vooraf kennis vergaart en je verdiept. Wij hebben die kennis bij PHB gevonden. Zij hebben veel ervaring met andere projecten en kennen alle subsidiemogelijkheden. We zijn door hen heel goed begeleid en dat werkte gewoon erg gemakkelijk en snel. Natuurlijk was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. We hebben ook de nodige hobbels moeten nemen. Bijvoorbeeld met het verzamelen van data. Dus als ik een tip mag meegeven, sla tekeningen en dergelijke digitaal op. Dan heb je alles beschikbaar als je aan de slag gaat. Dat scheelt veel tijd, en verschaft bovendien al veel inzicht.”

Momenteel zijn er op bedrijvenpark De President twee scans uitgevoerd, en staan er elf in de planning. Daarnaast is er voor drie bedrijven SDE+-subsidie in voorbereiding.