Facts & figures

connectivity

De Metropoolregio Amsterdam is de Gateway to Europa:

 • NL is most wired country ter wereld
 • 11/15 Europese zeekabels komen hier aan land
 • Directe verbinding met AMS-IX
 • Campus is meervoudig gerouteerd aangesloten

power

Het terrein heeft in de toekomst z’n eigen 200 MW powerstation. Het energienetwerk is van de Nederlandse overheid. De details van het grid:

 • Meest betrouwbare grid in Europa
 • 99,9943% beschikbaarheid
 • Lage energieprijs

risk

De Metropoolregio Amsterdam in NL is een low risk regio met een stabiele overheid, een gunstig fiscaal klimaat en een stabiel prijsniveau:

 • Geen terrorisme, orkanen of aardbevingen
 • Geen chemische of zware industrie in nabijheid
 • Stabiel energienetwerk
 • Niet in aanvliegroutes van Schiphol

scaling

Uw datacenter is op de campus snel operationeel door de overzichtelijke en eenduidige procedures. Dat biedt u nu en in de toekomst voordelen. Wilt u uitbreiden?

 • Uw stroomafname en kavelgrootte zijn eenvoudig op te schalen
 • Doorlooptijden voor opschaling zijn helder en dus goed te plannen

 

green-hotspot

Voor alle innoverende ondernemers op dit terrein zijn duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Het gebied wordt duurzaam gemanaged, er zijn onder meer energiestroken voor restwarmte transport in aanleg, groene daken, zonne-energie, een energyhub op het terrein. Alles om de groene ondernemer zoveel mogelijk te faciliteren.

Alle randvoorwaarden, kennis en marktpartijen zijn op het terrein aanwezig om uw datacenter zo duurzaam en efficiënt mogelijk te laten opereren.

 

Green options

 • Levering zonne-energie via de on premise Energy Hub
 • Uitstekend klimaat voor buitenlucht cooling
 • Restwarmte-transport opties
 • BREEAM **** (LEAD) certificaat voor hele gebied

 

Green edge: samen met Green IT Amsterdam en vele kennis partners
Naast de voorsprong in connectiviteit, loopt de regio ook voorop in het onderzoek en de toepassingen naar verduurzaming en realisatie van steeds energiezuiniger datacenters, groene software en digitale infrastructuur. Samen met Green IT zorgen we hier voor verhogen van energie-efficiency, verlagen van de uitstoot door SMART IT oplossingen te scouten, testen en onderzoeken. Dat doet Green IT samen met meer dan 40 partners uit het bedrijfsleven waaronder datacenters, IT-bedrijven, en energie en engineering specialisten en de kennisinstellingen.