Facts & figures

  • Totale oppervlakte terrein: 105 hectare waarvan momenteel 16 hectare beschikbaar
  • Kavelgroottes van 1.500 tot 30.000 m2
  • 8 deelgebieden
  • Zichtlocaties vanaf de N201
  • Milieucategorie 3.2
  • Mogelijkheden tot erfpacht

 Ongestoorde Logistieke Verbinding

De Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) van Royal Flora Holland-N201 loopt deels door het gebied van Green Park Aalsmeer. Deze verbinding dient om huidige en toekomstige verkeersknelpunten rond de Legmeerdijk tegen te gaan.

De OLV is een directe route voor het vrachtverkeer van de N201 naar de marktplaats van Royal FloraHolland (OLV-uitgang), en vanaf de marktplaats van Royal FloraHolland naar de N201 (OLV-uitgang). Eind 2023 wordt de ingang van de OLV in gebruik genomen en begin 2024 de ingang. Meer weten over de OLV-ingang, kijk op de website van Provincie Noord-Holland.

Reeds gevestigd op Green Park Aalsmeer oa.
 
Bosman van Zaal
Celieplant
Decowraps
Duif International
Marginpar
Met en Co
Montea