Schiphol Trade Park gaat Beter Benutten

  3 maart 2016  |    Blog

Alternatief woon-werkverkeer

Hoe men op de zaak komt? Als je werknemers de keuze laat, dan kiest het gros van de kudde voor de auto. Zo leren ervaring en onderzoek. Snel, zonder te plannen, lekker alleen in de auto. Maar dat is vaak niet de snelste, laat staan de slimste of duurzaamste manier om op je werk te komen. Want we staan dagelijks samen in de file; ‘s ochtends en ‘s avonds; bumper aan bumper. We kunnen de auto bij ons werk (of thuis) niet parkeren. Om nog maar te zwijgen over het nutteloze brandstof verbruik of de onnodige vervuiling. En, circulair of duurzaam is die keuze alles behalve.

Wat kan je Beter Benutten?

Als SADC werken wij, onder andere met Schiphol Trade Park, aan inspirerende werkomgevingen. Mobiliteit is één van de aspecten die vaak onderbelicht blijft, maar zo niet bij ons. De gebruikers van het gebied zijn werknemer, maar bovenal ook gewoon mens. En mensen hebben een mobiliteitsbehoefte die aansluit op hun dagelijkse leven, en niet alleen op hun werkzame leven. En vanuit dit gegeven zijn wij begonnen met ons ‘Beter Benutten’ project. We zijn gestart bij de mens (en natuurlijk het kuddegedrag dat we allemaal vertonen).

Voor ons moet reizen namelijk ook kunnen inspireren; het is een vaak onbenutte kans om geluksmomenten te creëren in plaats van ergernis op te wekken. Want wie wil op een zonnige dag nu niet op de fiets naar huis fietsen of juist nog even zonder moeite door kunnen werken in de trein om op tijd de kinderen op te kunnen halen terwijl je de volgende dag met de deelauto op pad kunt langs een aantal klanten? En als je dan een keertje met de auto naar het werk gaat, ach, wat zou het dan heerlijk zijn, als er eens geen file stond…

Om dit te realiseren werkt Schiphol Trade Park met Beukenhorst-Zuid/Park20|20 samen aan een werkgeversgerichte aanpak. Want de werkgevers moeten we ook zien te ontzorgen en te faciliteren in het bieden van mobiliteitskeuzes aan de mensen die bij hen werken. Daarmee worden zij aantrekkelijke werkgevers en gaan de werknemers zich anders gedragen. Kortgezegd, wij faciliteren bedrijven bij hun mobiliteitsvraagstuk.

Soms is het ook nodig om maatregelen te treffen op en rond de werkomgeving. Daarbij helpt het om alternatieven te bieden voor de auto, om mensen een keuze te bieden. Maar sommige maatregelen zijn ook gewoon gericht op het minder aantrekkelijk maken van het alternatief ‘de auto’. Push en pull maatregelen in simpele benaming. Wij geven daarmee onze invulling en bijdrage aan het programma Beter Benutten, zoals opgestart door het Rijk, het bedrijfsleven en regionale en lokale overheden. Het doel is daarbij evident. Samen willen wij de bereikbaarheid van de regio’s en de doorstroming van het verkeer verbeteren (zonder direct te kiezen voor méér asfalt), mensen keuzes bieden om mobiliteit leuker te maken, en tot slot mobiliteit ook te verduurzamen.

Pesten?

Om maar te beginnen met het zuur. Wij stimuleren terughoudend lease beleid en in de plaats daarvan een flexibel mobiliteitsbudget. De auto is in onze ogen een ‘alternatief’ en niet de ‘standaard’. Dat zelf beseffen is al stap 1. Door flexibiliteit en alternatieven te bieden en niet vast te zitten aan een star leasecontract, kies je bewuster voor de vorm van mobiliteit. En dat scheelt eenvoudigweg auto’s op de weg. Daarnaast werken wij aan een parkeerbeleid dat spreiding over tijd bevordert. Je kunt bijvoorbeeld slagbomen plaatsen die dicht blijven rond de spits. Je geeft mensen dat kleine zetje om toch de alternatieven te overwegen. Maar dit is vaak technisch gezien het domein van de bedrijven zelf.

Verleiden!

Het belangrijkste deel van onze maatregelen is gericht op het verleiden van reizigers om een goed alternatief voor de auto te overwegen. In 2016 en 2017 implementeren (en/of deels betalen) wij de volgende maatregelen, in niet chronologische volgorde:

Mobiliteitsmanager

Hij informeert en adviseert werkgevers en werknemers over de mogelijkheden om slimmer, comfortabeler, duurzamer danwel goedkoper te reizen van huis naar werk. Hij heeft kennis van OV-verbindingen, mogelijke besparingen, wetgeving, subsidies, huur- en leaseconstructies, best practices bij andere bedrijven, de fiets als secundaire arbeidsvoorwaarde, parkeerbeleid. En om te laten zien wat mogelijk is, beginnen we met een showcase van één bedrijf dat we volledig future proof maken.

Mobiliteitspas + systeem

Alle vervoersmiddelen afrekenen met 1 pas. Dat kan met de mobiliteitspas. Wij zetten hiervoor het systeem op, in samenwerking met een keur aan partners uiteraard. Werkgevers en werknemers kunnen zo laagdrempelig kiezen tussen de slimste OV-verbindingen, een leenfiets, poolauto’s en op termijn bijvoorbeeld een e-scooter. Uiteraard geldig in de hele regio, maar net zo goed rondom je eigen woning.

Deelfietsen

Op een aantal plekken op het terrein leggen wij fietsstallingen aan voor deelfietsen. De exacte locaties worden in overleg met geïnteresseerde werkgevers later gekozen. Maar deelfietsen zijn niet de enige oplossingsrichting; mocht uit gesprekken over de mobiliteitsbehoefte blijken dat andere alternatieven gewenst zijn in het projectgebied, dan gaan we hier net zo hard voor vechten.

Fietspaden en -parkeren

Wij kunnen voor een aantal bedrijven fietsvoorzieningen aanleggen, zoals fietsenstallingen. De kosten voor de aanleg delen we 50/50. Daarnaast leggen wij goede fietspaden aan, die goed aansluiten op het regionale netwerk.

Verhuis-scan met advies

Elk bedrijf dat zich wil vestigen, krijgt van de mobiliteitsmakelaar een verhuisscan aangeboden. Deze scan geeft werkgevers een optimale reisanalyse voor de vervoersmogelijkheden van zijn werknemers op de nieuwe locatie. Zo kan de werkgever zijn personeelsvervoer van tevoren al slim inrichten op basis van de verhuisscan en een bijbehorend bedrijfsspecifiek mobiliteitsplan.

Verbeteren aansluiting met Beukenhorst en station Hoofddorp

Als de ’last mile’ niet goed geregeld is, kiezen mensen vaak toch voor de auto. Daarom investeert Schiphol Trade Park in de fiets- en wandelverbinding tussen het bus- en treinstation Hoofddorp en de verbinding met de HOV-halte Beukenhorst.

Duurzame mobiliteit

Schiphol Trade Park bestaat voorlopig vooral nog op de tekentafel. Dat heeft een voordeel en een nadeel. Er is potentie voor duizenden extra arbeidsplaatsen op deze werklocatie. Die werknemers willen ook allemaal op een fijne manier naar hun werk. Dat heeft een groot voordeel: gedrag afleren is veel moeilijker dan gedrag aanleren. Dat maakt het net iets makkelijker om deze maatregelen tot een succes te maken. Schiphol Trade Park heeft de ambitie om vanaf de start de ontwikkeling de mobiliteit zo duurzaam mogelijk te organiseren.