28 juni: Bijeenkomst bedrijventerreinen van de toekomst: herijking opgaven in de MRA

  17 mei 2018  |    Nieuws

Het laatste onderzoek naar herstructurering van bedrijventerreinen in de MRA vond plaats in 2009, en nu bijna tien jaar later, is de herstructureringsopgave aanzienlijk kleiner geworden maar ook inhoudelijk veranderd. Stec Groep heeft hier onderzoek naar gedaan. Elk terrein is bezocht en geanalyseerd. Naast de veroudering van de terreinen, heeft Stec ook gekeken naar de economische waarde en ‘Next Economy’ potentie van een terrein, om zo te kunnen bepalen welke instrumenten het beste toegepast kunnen worden voor herstructurering.

Op 28 juni zal Stec de belangrijkste bevindingen toelichten. De dag wordt verder aangevuld met praktijkvoorbeelden. Zo geeft KG Parkmanagement een toelichting op duurzaam beheer op bedrijventerreinen. Hoe behoud je de kwaliteit van een bedrijventerrein en welke rollen vervullen de betrokken partijen, hoe is parkmanagement opgezet op Business Park Waarderpolder (Haarlem) en hoe wordt omgegaan met thema’s als onderhoud, handhaving en veiligheid?
Ook wordt een toelichting gegeven op duurzame energie op bedrijventerreinen. De Omgevingsdienst IJmond heeft op verschillende bedrijventerreinen een trekkende rol om samen met ondernemers terreinen te verduurzamen.

Hieronder leest u meer over het programma, de locatie en over hoe u zich kunt aanmelden.

Graag tot 28 juni!

Programma

 • 14.00 – 14.15 uur
  • Welkom door Ben Prijs, initiatiefnemer Smart City Haarlem – platform voor innovatie
 • 14.15 – 15.00 uur
  • Jasper Beekmans, Adviseur Werklocaties Stec Groep
  • Toelichting op de methode en belangrijkste bevindingen uit het onderzoek.
 • 15.00 – 15.10 uur
  • Korte pauze
 • 15.10 – 15.30 uur
  • Rob ten Bok en Kees Goedknegt, KG Parkmanagement
  • Duurzaam beheer op bedrijventerreinen
 • 15.30 – 15.50 uur
  • Omgevingsdienst IJmond
  • Duurzame energie door middel van publiek private samenwerking
 • 15.50 – 16.00 uur
  • Frans van der Beek – Projectmanager PHB
  • Samenvatting en hoe nu verder?
 • 16.00 – 17.00 uur
  • Borrel met hapjes om na te praten, kennis te delen en te netwerken

Datum en tijd

 • Donderdag 28 juni
 • 13.30-14.00 uur Ontvangst
 • 14.00-16.00 uur Inhoudelijk programma (zie hierboven)
 • 16.00-17.00 uur Netwerk- en napraatborrel

Locatie
Smart City Haarlem
A. Hofmanweg 1A
2031 BH  Haarlem

(naast de voormalige KPN-toren op Business Park Waarderpolder)
Ruime, gratis parkeergelegenheid

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Monci Klein Langenhorst.