Financiering nodig voor de verbetering of verduurzaming van uw bedrijventerrein?

  26 maart 2019  |    Nieuws

Donderdag 21 maart organiseerde PHB in samenwerking met Provincie Noord-Holland en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord een kennisbijeenkomst over de HIRB- en OTW Subsidie 2019. De presentaties zijn nu beschikbaar.

De provincie Noord-Holland investeert in de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties (bedrijventerreinen) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hiervoor heeft de provincie twee subsidieregelingen:

  • Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB)
  • Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW)

De OTW-subsidie kunt u nu al aanvragen. De HIRB-subsidietender loopt van 2 april tot 9 mei 2019. Het is de laatste HIRB-tender die onder het huidige provinciale programma ‘Toekomstbestendige werklocaties 2017-2019’ valt. Welke subsidiemogelijkheden er na de provincie verkiezingen zijn, moet nog blijken. Dus wees erbij!

De regeling bepaalt wie de subsidie mag aanvragen; gemeenten en/of ondernemers- en parkmanagementverenigingen. PHB kan gemeenten en ondernemers(verenigingen) daarbij adviseren.

PHB ondersteunt gemeenten, ondernemers- en parkmanagementverenigingen bij de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen door het concreet maken van kansen en knelpunten, adviseren bij het maken van een plak van aanpak en het koppelen van kennis en ervaring op andere bedrijventerreinen (bruikbare voorbeelden).

Margot Recter, Beleidsadviseur Provincie Noord-Holland, lichtte in haar presentatie toe:

  • Wat houden de HIRB- en OTW-regelingen in?
  • Thema’s waarvoor subsidie beschikbaar is (onder andere herstructurering, beheer, duurzaamheid, transformatie en breedband/glasvezel)
  • Wat zijn de toetsingscriteria?
  • Waar moet ik rekening mee houden bij een subsidieaanvraag?

Succesvolle aanvragen toegelicht
Daarnaast werden een aantal succesvolle aanvragen van 2018 toegelicht. Jolanda Hohensteijn (gemeente Zaanstad), Tom Grootjen (SAENZ), Remco Barkhuis (Port of Amsterdam) en Corlien Moleman (De BUCH) vertelden hoe zij tot een plan van aanpak zijn gekomen, wat aandachtspunten en succesfactoren zijn, wat de status van het project voor én na de toekenning van de subsidie was etc.

Presentatie Provincie Noord-Holland

Presentatie Gemeente Zaanstad

Presentatie Port of Amsterdam

Presentatie De BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)