BREEAM 4 sterren voor Schiphol Trade Park

  23 september 2014  |    Kennisartikel

Excellente score BREEAM-certificaat gebiedsontwikkeling

Schiphol Trade Park heeft een excellente score behaald bij de duurzaamheids-certificering van BREEAM-NL. Maandag 22 september 2014 ontving directeur Dick van der Harst het BREEAM-NL certificaat voor gebiedsontwikkeling met 4 sterren, tijdens de openingsconferentie van de Dutch Green Building Week in Arnhem.

Meest duurzame bedrijventerrein van Europa

Schiphol Trade Park heeft de ambitie uitgesproken om het meest innovatieve en duurzame logistieke bedrijventerrein van Europa te worden en daarmee de internationale concurrentiepositie van luchthaven Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versterken. Om deze duurzaamheidsambitie te concretiseren, is begin 2013 gestart met een BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling certificeringstraject voor de planvormingsfase. Voor het terrein zijn 27 duurzaamheidsambities gedefinieerd, waarmee duurzaamheid verweven wordt in het gehele concept: van proces tot uitvoering en van inrichting tot management. Bovenop de beloning voor deze integrale benadering zijn er door de Dutch Green Building Council extra punten toegekend voor het innovatieve agrarische beheer van de toekomstige openbare ruimte. Hierbij wordt het openbaar groen ingezet voor productie van voedsel en grondstoffen voor de BioBased Economie.

Schiphol Trade Park is het vierde gebied in Nederland dat een certificaat toegekend heeft gekregen. Voor bedrijven die zich willen vestigen op Schiphol Trade Park betekent dit dat hiermee de duurzame omgevingsfactoren gewaarborgd zijn. Hiermee laat Schiphol Trade Park ook zien dat duurzaamheid loont en geen kostenpost is. De certificering en benoemde maatregelen zijn voor nieuwe vestigers daarom een goede basis voor het verkrijgen van een BREEAM-NL Nieuwbouw certificering voor hun gebouw.