Circulaire economie: ook in Taiwan een kwestie van dóen

  15 november 2016  |    Blog

Het was een korte trip; 3 dagen Taiwan, maar wat was het geweldig! Veel gezien, mensen gesproken en ervaringen gedeeld. Aanleiding was de eervolle uitnodiging aan onze directeur Jeanet van Antwerpen als keynote speaker van een circular economy conference in Taiwan. Nederland staat hier bekend als koploper in de circulaire economie. Een onderwerp dat door de pas zittende president Tsai Ing-wen tot één van de nationale pijlers is benoemd. Een goed begin. Maar hoe krijg je bedrijven zover?

Learning by doing
‘Begin gewoon. Maak fouten.’ Dit was het advies van Jeanet aan haar toehoorders. ‘Learning by doing, want daar draait het om, ook in de circulaire economie. En: you are never finished. Het implementeren van circulaire principes is tenslotte niet een eenmalig proces, maar een nieuw economisch systeem dat een ‘mindshift’ vraagt. Want hoe lastig ook, uiteindelijk is het een kwestie van ‘gewoon’ doen.’

Hoe het begon
Ook de praktijk inspireert. Dat bleek de afgelopen maanden toen vijf delegaties uit Taiwan een bezoek brachten aan Amsterdam. De eerste was een internationale delegatie van 150 deelnemers(!) in het kader van Netherlands Circular Hotspot in april. Gevolgd door Charles Huang, aanstichter van het circulaire gedachtengoed in Taiwan. Hij bracht in april een bezoek aan Amsterdam én SADC, samen met de vice-burgemeester van Taoyuan. En vervolgens in juni de burgemeester van Taoyuan zelf met een persdelegatie om nog eens dieper in te gaan op wat wij doen met circulaire economie.

Innovatie geen voorwaarde
Terug naar Taiwan: daar organiseerde een enthousiast geworden burgemeester de circular economy conference, samen met Charles Huang en Guy Wittch van NTIO (Nederlands handelsorganisatie voor Taiwan). Plus een innovation roadshow waarbij 10 Nederlandse bedrijven hun innovaties mochten pitchen in 7 steden in Taiwan gedurende 14 dagen. Indrukwekkend natuurlijk, al die innovatieve producten van o.a. Philips. Sterker nog, het lijkt alsof technologische innovaties een voorwaarde zijn voor overgaan op een circulaire economie. Een gedachte echter, die een drempel kan vormen. En de ‘overstap’ naar een circulaire economie ingewikkelder doet lijken dan het is.

Van intentie naar integratie
Onderdeel van de trip was een bezoek aan 5 Taiwanese bedrijven, waarvan 4 in de chemische industrie uit het netwerk van Charles Huang. Overigens een interessante industrie voor de circulaire economie. Juist hier valt veel winst te behalen in het terugdringen van vervuiling en petrochemische bronnen. We bezochten o.a. de voorloper Everlight Chemical die de circulaire economie al volledig geïntegreerd heeft in haar bedrijfsproces en de winst van CE-maatregelen concreet heeft gemaakt.

Kansen zien en pakken
We kunnen leren van de ongelofelijke gastvrijheid waarmee we bij ieder bedrijf ontvangen zijn. Wow, wat voelden we ons welkom! Maar wat ik ook heb geleerd:
Kans: veel bedrijven zijn op zoek naar het ‘hoe’. Wat is de eerste stap? Hoe krijgen we iedereen en ook het management mee? Hier kunnen wij bedrijven helpen en adviseren.
Timing: Taiwan ziet Nederland als koploper. Nu is hét moment om met Taiwan in zee te gaan!
Les: beter inzichtelijk maken dat de circulaire economie tijd en geld oplevert: Everlight Chemical richtte een apart gedeelte van zijn circular economy committee in om de economische winst is uit de CE-maatregelen inzichtelijk te krijgen.
Doen: innovatieve voorbeelden zijn goed, maar moeten geen drempel gaan vormen om de overstap naar een circulaire bedrijfsvoering te maken.

Ook hier geldt: gewoon beginnen. Het is tenslotte een kwestie van doen!

Foto: Van links naar rechts: Staf Depla, Cheng Wen-Tsan, Charles Huang en Guy Wittich