Een circulaire infrastructuur voor Schiphol Trade Park

  20 maart 2019  |    Nieuws

Onlangs vond de officiële start van het project rondom de aanleg van de circulaire hoofdinfrastructuur op bedrijventerrein Schiphol Trade Park plaats. KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard  ontving de definitieve gunning voor de aanleg van de circulaire hoofdinfrastructuur op Schiphol Trade Park. Een bijzonder project waar de focus op duurzaamheid en circulariteit ligt. KWS scoorde als beste op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI-uitvraag).

Circulaire economie
Voor het bedrijventerrein Schiphol Trade Park heeft SADC de ambitie het meest circulaire en duurzame bedrijventerrein van Europa te ontwikkelen. KWS is geselecteerd omdat zij zowel ten aanzien van de producten, het bouwproces als ook de overdracht aan de beheerder de principes van een circulaire economie zo veel mogelijk toepassen.

Zo wordt het gebruik van nieuwe ruwe grondstoffen tot een minimum beperkt en worden de ingekochte materialen zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Bijvoorbeeld door het gebruik van 100% gerecycled asfalt uit het HERA-systeem en het inzetten van betonnen bestratingsmaterialen waarin olifantsgras uit de regio is verwerkt. Daarnaast zal tijdens het bouwproces al het dieselmaterieel draaien op de schoonste variant van CO₂-saving diesel, een brandstof op basis van afval- en reststromen.

Ook voor in de toekomst is het project duurzaam door het toepassen van het Madaster materialenpaspoort. Zo kunnen alle gebruikte materialen aan het einde van hun levensduur op Schiphol Trade Park weer worden hergebruikt. Het Madaster materialenpaspoort geeft de beheerder altijd inzicht in de specificatie, levensduur en hergebruikmogelijkheden van de toegepaste materialen.

De uitgebreide duurzame aanpak van KWS en het gebruik van een scala aan duurzame oplossingen leverde het projectteam met de inschrijving de laagste Milieu Kosten Indicator waarde (MKI-waarde) op en dus de laagste milieubelasting.

Werkzaamheden
Vanaf medio 2019 wordt door KWS gewerkt aan het bouw- en woonrijp maken ten behoeve van de eerste ontwikkeling van Schiphol Trade Park. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte rond de kavels van de eerste vestigers, het in stand houden van de bestaande waterstructuur en de aanleg van compensatiewater ten behoeve van de nieuwe ontwikkelingen. De geplande oplevering is eind 2019.