De sector logistiek vastgoed roept hard om beleid

  24 april 2018  |    Nieuws

Logistiek vastgoed heeft een hoog energiegebruik. “Een belangrijke sector dus als het gaat om het bereiken van de klimaatdoelstellingen”, stelt Jeanet van Antwerpen, voorzitter van de Werkgroep Logistiek van het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Deltaplan Duurzame Renovatie van de Dutch Green Building Council is erop gericht de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving te versnellen. Op deze manier wil men de Parijse klimaatdoelstellingen halen. Inmiddels zijn meer dan 100 partijen aangesloten. Vijf verschillende werkgroepen bekijken per gebouwfunctie hoe die versnelling kan worden gerealiseerd. DGBC sprak met de voorzitters van de werkgroepen Kantoor, Onderwijs, Zorg, Logistiek en Retail. Centrale vraag: hoe realiseert uw werkgroep de Parijse klimaatdoelstellingen?

De sector Bedrijfsgebouwen is met 178 miljoen vierkante meter (logistiek) vastgoed veruit de grootste sector met het meeste energieverbruik. “Een belangrijke sector dus als het gaat om het bereiken van de klimaatdoelstellingen”, stelt Jeanet van Antwerpen, voorzitter van de werkgroep Logistiek. “Toch is er geen energielabel verplicht voor deze gebouwen. Het is een vergeten groep; dat is een groot probleem en tegelijkertijd een gemiste kans.”

 

Lees hieronder het volledige artikel.

“De sector roept heel hard om beleid”