PROVADA panel Digital Twin Airport Corridor: ‘Nieuw gereedschap dat zorgt voor nieuwe samenwerking’

  17 juni 2022  |    Innovatie, Nieuws

SADC ontwikkelt – samen met onder andere gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Schiphol Group – een Digital Twin van de Airport Corridor: het gebied van de Amsterdamse Zuidas, via Schiphol tot Hoofddorp. Doel van de Digital Twin is om betere beslissingen te kunnen maken voor het gebied, doordat partners één gedeelde, actuele informatiebasis hebben. Met de Digital Twin kun je de impact van keuzes integraal simuleren en vervolgens kun je monitoren en leren van de daadwerkelijke gevolgen van beslissingen. En dat is de bedoeling: de Airport Corridor is een economisch belangrijk gebied, maar ook een gebied waar we maatschappelijke doelen – sociaal en duurzaam – nastreven. Met de Digital Twin wil SADC balans brengen in keuzes tussen samenleving, duurzaamheid en economie. Bekijk hieronder de animatie waarin deze Digital Twin verder wordt toegelicht.

De basis staat, maar de Digital Twin is misschien wel nooit af. Op de PROVADA 2022 organiseerde SADC onder leiding van Peter Heida, procesmanager Digital Twin, een paneldiscussie met experts om verder vooruit te kijken: wat is de potentie van Digital Twins in regionale gebiedsontwikkeling?

De stand van zaken

Emile Revier, partner bij PosadMaxwan, is betrokken bij de bouw van deze Digital Twin: “Deze Digital Twin is echt anders dan een GIS-applicatie, en dat zit vooral in de architectuur. We zorgen dat alle data en analyses volledig herleidbaar zijn. De ambitie is om zo een platform te creëren waar steeds meer partijen die in de Airport Corridor actief zijn aan mee kunnen doen.” Bovendien leer je veel door samen diep in de data te duiken, vertelt Emile: “Soms zegt data iets anders dan je verwacht: we vonden bijvoorbeeld veel logistieke bedrijvigheid op de Zuidas – dan ga je filteren op m2 en op aantal werknemers en vind je stadsdistributiebedrijven. Dan vind je dat je sectorale insteek nieuwe economische dynamiek niet helemaal goed vangt.”

Abe Ferwerda, projectmanager bij SADC vult aan: “We zien ook dat dit project verschillende partijen én verschillende ‘bloedgroepen’ bij elkaar brengt. Je hebt dataexperts nodig, je hebt strategen nodig – je hebt visionairs nodig en – zoals Emile dat noemt – een gedegen bibliothecaris die zorgt dat de databank volledig herleidbaar is. Dat laat ook de potentie van een Digital Twin zien: je moet echt over grenzen samenwerken en bouwt iets gezamenlijks op.”

De belofte

Digital Twins dragen een soort belofte van ‘één druk op de knop en je hebt alle antwoorden’ in zich. Ilco Slikker, senior consultant in Digital Twinning bij Royal HaskoningDHV: “Je kunt niet een Digital Twin kopen, je moet ‘m bouwen. Digital Twins worden te vaak gezien als een puur technische innovatie, terwijl het gaat om het doel: welke vraag wil je beantwoorden? Een Digital Twin brengt meerdere technieken – van sensoring tot AI – bij elkaar, maar het gaat uiteindelijk altijd om de strategie.” Emile Revier vult aan: “Vaak stopt een Digital Twin-project na een paar jaar: het geld is op. Je ziet dat partijen een Digital Twin puur vanuit data, puur vanuit een vraag of puur vanuit techniek benaderen. In dit programma proberen we een combinatie te maken: beschikbare data benutten, oefenen met de techniek, maar steeds vanuit de brede ambities voor de Airport Corridor keuzes maken over wat we wel en niet doen.”

Lieke Dreijerink, programmamanager Ideale(n)Monitor bij AMS Institute ziet de meerwaarde ook niet in het ultieme antwoord, maar in de weg ernaar toe. “Een gedeeld dataplatform biedt transparantie: je kunt uitleggen wat je wel en niet weet en waarom je een keuze maakt.” Er loopt een samenwerking tussen de Ideale(n)Monitor en de Digital Twin: “Doel van de Ideale(n)Monitor is om te kijken of we wel de juiste dingen meten, vanuit de idealen die we nastreven in de stad. In de samenwerking met de Digital Twin willen we dat concreet maken: kunnen we voor dit gebied in beeld brengen hoe het staat met de sociale ondergrens– qua energie, inkomen of maatschappelijke betrokkenheid? Als dat lukt, dan weet je veel beter waar je als overheid op in zou moeten spelen.”

Het vervolg

Caren van der Merwe is sustainability consultant bij Rabobank: “2050 lijkt ver weg, maar als wij de verduurzamingsopgave bespreken met klanten dan schrikken ze toch als ze zich beseffen dat binnen 28 jaar het volledige vastgoedportfolio moet worden getransformeerd. Wij focussen vaak op gebouwen, maar de kracht van deze Digital Twin is natuurlijk dat je naar een heel regionaal systeem kijkt. Ik zie enorme kansen – van de wateropgave tot afval en van het reduceren van hittestress tot het samenbrengen van stakeholders in een gebied.”

Abe Ferwerda kijkt vooruit: “We ontwikkelen nu met publieke partijen en kennispartners. Het zou fantastisch zijn als we van de Digital Twin een publiek-private samenwerking maken, waarin partijen data met elkaar durven delen. Inhoudelijk willen we brede waardecreatie gaan simuleren. De mogelijke doortrekking van de Noord/Zuidlijn zou een gamechanger zijn voor de Aiport Corridor: we willen in beeld brengen wat daar de financieel-economische, sociale en duurzaamheidsimpact van is. En er liggen urgente vraagstukken – bijvoorbeeld rond netcongestie – die we met ons digitale platform op een nieuwe manier kunnen benaderen. Maar het is niet alleen een goed-nieuws-show: we moeten scherpe keuzes durven maken: de potentie is enorm, maar we moeten focus aanbrengen en zorgen dat elke extra uitbouw-module meerwaarde biedt voor de ontwikkeling van de Airport Corridor.”