Digital Twin van SADC stap verder met Rekenmodule

  1 mei 2024  |    Innovatie, Nieuws

Uitbreiding met data gemeenten en provincie mogelijk

De Digital Twin die SADC voor de Airport Corridor heeft ontwikkeld, is weer een stap verder. Met de nieuwe Rekenmodule is het mogelijk om met de locatie en de planning van toekomstige metrostations van de Noord/Zuidlijn te ‘schuiven’. Daarmee zijn de effecten op duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op de directe omgeving inzichtelijk te maken. De functionaliteit van de Rekenmodule kan nog worden uitgebreid met data van onder andere gemeenten en de provincie, zoals verkeersmodellen, CO2- en populatiedata.

De plannen voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp waren voor SADC aanleiding om een digital twin van de regio te maken. Schiphol Trade Park, een van gebiedsontwikkelingen van SADC, ligt aan een van de toekomstige haltes van de nieuwe metrolijn. Met de Digital Twin is het mogelijk te onderzoeken wat precies de gevolgen van de komst van de metro op de omgeving zijn. Niet alleen voor Schiphol Trade Park, maar voor de gehele gebied van de Amsterdamse Zuidas, via Schiphol tot Hoofddorp.

Jozien van der Wal, projectmanager SADC: “De Digital Twin van SADC is een ecosysteem met diverse modules, zoals de Ecomonitor en de Rekenmodule. Zo kunnen we met de Ecomonitor de effecten van meer of minder groen op de leefomgeving en ecologie simuleren.”

Rekenmodule

De Rekenmodule is ontwikkeld om grote hoeveelheden data en informatie vanuit verschillende thema’s bij elkaar te kunnen brengen. Het instrument biedt de mogelijkheid om gelijktijdig de diverse effecten van maatregelen te analyseren, waaronder economische impact, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Jozien van der Wal: “We combineren en analyseren gegevens van onze aandeelhouders en andere stakeholders. Daardoor snappen we beter wat de effecten van bepaalde beslissingen op de regio zijn. Een ‘use-case’ is bijvoorbeeld de doortrekking van de Noord/Zuidlijn. Dat gaf ons de kans heel concreet en gericht deze software te bouwen en testen. En vervolgens kunnen we verschillende projectalternatieven testen om slim na te denken over de toekomst. Wat is bijvoorbeeld het effect als een metrostation op een andere locatie of pas later wordt ontwikkeld? En wat doet zo’n beslissing met de financiële waarde van de gronden in de omgeving?”

In feite integreert de Rekenmodule rekensheets met een visuele kaart en wordt het mogelijk om ontwikkelingsscenario’s op een interactieve manier te presenteren. Een extra voordeel van deze aanpak is dat het de efficiëntie van data-uitwisseling en hergebruik aanzienlijk verbetert, terwijl het tegelijkertijd de samenwerking tussen diverse organisaties stimuleert. Niet alleen financiële maar ook maatschappelijke indicatoren worden toegevoegd om uitgebreide simulaties en ontwikkelscores te berekenen. Zo wordt een zo goed mogelijk inzicht in de meerwaarde van ontwikkelscenario’s verkregen.

Open source maatwerk

SADC heeft initieel gekozen voor een ArcGIS-omgeving, die vervolgens is uitgebreid met unieke op maat gemaakte applicaties. Deze aanpak zorgt ervoor dat niet alleen de functionaliteit van ArcGIS wordt benut, maar ook dat de gegevens binnen dit systeem worden opgeslagen om de veiligheid en integriteit van de data te verzekeren. Zo is een open systeem met een hoge mate van betrouwbaarheid en continuïteit gecreëerd. Jozien van der Wal: “De reden voor dit model, is dat we willen dat deze Digital Twin een gespreksmiddel voor alle stakeholders is. Het moet dus voor hen allemaal heel toegankelijk en laagdrempelig zijn. Een aantal van onze stakeholders werkt met ArcGis, maar dit is niet noodzakelijk om met de Rekenmodule te simuleren.”

Beschikbare data

In de Rekenmodule zijn veel data en projectgegevens van gebiedsontwikkelingen in de regio toegevoegd. Een aantal uitgangpunten, zoals de plannen van toekomstige projecten, is niet een absolute waarheid. Maar juist door hier mee te gaan schuiven en testen worden meer inzichten over het gebied verkregen. Het is dus indicatief voor de gevolgen van diverse maatregelen, zoals de locatie van metrostations. De effecten van bijvoorbeeld CO2, financiële waarde en bereikbaarheid kunnen naast elkaar worden gezet.

Nog meer data

De Digital Twin laat tegelijkertijd ook zien wat je niet weet. Jozien van der Wal: “We hebben een goede start gemaakt, maar we zoeken nog meer connectie met de stakeholders. Onze aandeelhouders (Provincie Noord-Holland, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Amsterdam en Schiphol Group) hebben zelf ook meer specifieke informatie die hierin gezet kan worden, zoals verkeersmodellen, CO2-data en populatiedata. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan wie waar woont en hoe naar het werk reist. Als we die data in de Digital Twin inbrengen kan er ook onderbouwd beleid op wonen worden gemaakt bij het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Dat zou de Digital Twin nog een stuk verder brengen.”

De Digital Twin van SADC wordt in samenwerking met de gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, Schiphol Group, AMS Institute en TU Delft ontwikkeld.

Lees hier een eerder artikel over de Digital Twin van SADC.

Bekijk hier de webpagina en animatie over de Ditigal Twin van SADC.

Voor meer informatie: Jozien van der Wal, j.vanderwal@sadc.nl