Een duurzame toekomst voor Green Park Aalsmeer

  14 mei 2024  |    Nieuws

Als iemand kan vertellen over hoe Green Park Aalsmeer steeds duurzamer wordt, dan is het Ballast Nedam. Sinds 2007 zijn zij betrokken bij de herontwikkeling van dit gebied tot een duurzaam bedrijventerrein. Zo zorgt Ballast Nedam met Arcadis en GPAG voor het opleveren van schone bouwgrond, nieuwe wegen, rotondes, watergangen en waterberging, inrichting van openbaar gebied en nog veel meer. Thomas Snelderwaard – projectleider – en Herman Haaksema – operationeel bedrijfsleider- vertellen wat zij doen voor het verduurzamen van Green Park Aalsmeer.

 Wat voor een bedrijf is Ballast Nedam?

Herman: “We zijn een bouwbedrijf in de breedste zin van het woord. We bouwen gebouwen, parkeergarages, bruggen, wegen, tunnels, en werken ook internationaal.”

Thomas: “Een paar voorbeelden in Nederland is de Blankenburgverbinding op de A24, een afzinktunnel. En de Groene Loper in Maastricht; de bouw van een complete woonwijk op de eerder door ons aangelegde tunnel van de A2.”

 Hoe bereiden jullie je als bedrijf voor op een duurzame toekomst?

Herman: “Duurzaamheid is voor ons een breed begrip. Natuurlijk zijn we bezig met elektrificatie van ons wagenpark en materieel, en met het terugdringen van ons energieverbruik. Ook kijken we naar hoe we onze mensen duurzaam inzetten. En hoe we als bedrijf kunnen bijdragen aan circulariteit, door maximaal hergebruik van gebruikte stoffen in het proces. Eigenlijk denken we constant na hoe we onze processen en materialengebruik nóg verder kunnen verbeteren. We willen écht koploper zijn. Daar doen we veel voor”.

Thomas: “We ontwerpen en maken ons eigen asfalt. Binnen de afdeling wegenbouw hebben we hiervoor een kwaliteitsafdeling, die onderzoek doet naar nieuwe, meer duurzame asfaltmengsels. Asfalt dat langer meegaat of bijvoorbeeld zorgt voor een betere lichtreflectie zodat er minder straatverlichting nodig is. We kijken ook naar meer duurzame grondstoffen voor asfalt. En naar het productieproces. Door bepaalde stoffen toe te voegen kunnen we nu al met minder hitte asfalt produceren.”

Herman: “De productietemperatuur is teruggebracht van 180 naar 110 graden. Daarmee besparen we 20-30% aan gasverbruik. Deze verbetering komt uit de branche, als Ballast Nedam lopen we hierin zeker mee in de koplopersgroep.”

Thomas: “Ook de onderlagen voor asfalt zijn flink duurzamer geworden. Deze bestaan inmiddels voor bijna 100% uit hergebruikte materialen zoals oud asfalt en hergebruik van bitumen. Er worden geen nieuwe fossiele grondstoffen aan toegevoegd. Dit geldt dus ook voor het asfalt in Green Park.”

Wat doen jullie verder in Green Park naast aanleg van asfaltwegen?

Thomas: “Rioleringen, beschoeiingen en duikers en rotondes aanleggen. Zoals de rotondes op de Middenweg en de rotonde bij de Molenvlietweg en de Aalsmeerderweg. Hier zijn we bezig met het voorbereiden van de onderlagen als toekomstige fundering. En dat is best ingewikkeld. Want het is natuurlijk naast en op een oude veendijk. Hierdoor moeten we langzaam ophogen. En zorgen voor licht ophoogmateriaal zodat de veengrond niet bezwijkt. We gebruiken hiervoor IJslands BIMS. Een vulkanisch gesteente uit IJsland.”

 Herman: “Daarnaast doen we de grondsanering in Green Park. Op voormalige, intensief gebruikte bedrijventerreinen in Nederland zitten vaak stoffen in de grond die er niet thuishoren. Vroeger dacht men anders over middelen. Zoals asbest en ook teer en andere oliehoudende producten en zware metalen. Daarom wordt in ons land veel gedaan aan grondsanering. Door stoffen die er niet in thuis horen te verwijderen, vervuilde grond af te voeren en schone, nieuwe grond terug te brengen. Gemeente Aalsmeer en Uithoorn hebben een hele goede keuze gemaakt om dit gebied zorgvuldig te laten saneren zodat er schone grond achterblijft. Daarmee laat je écht een duurzaam visitekaartje achter voor de toekomst.”

Thomas: “En na sanering brengen we riolering aan en zorgen we voor wateropvang. Op die manier dragen we bij aan een klimaatbestendig bedrijventerrein.”

Herman: “Met onze mensen en onze ontwikkelafdeling blijven we bezig met de vraag hoe we vanuit onze branche kunnen bijdragen aan verdere verduurzaming.”