Een goed idee? Kom maar op!

  15 juli 2023  |    Nieuws

In de zomereditie van het ondernemersmagazine Haarlemmermeer INTO business (pagina 12-13) vertelt projectmanager Harm de Boer over wat er allemaal komt kijken bij gebiedsontwikkeling van het meest duurzame logistieke business park van de wereld: Schiphol Trade Park. Lees hieronder het interview.

Innoveren in de polder

Het certificaat voor het duurzaamste logistieke business park van de wereld (!) voor Schiphol Trade Park is inmiddels binnen bij gebiedsontwikkelaar Schiphol Area Development Company, kortweg SADC. Projectmanager Harm de Boer vertelt waarom je, als je progressie in duurzaamheid wilt maken, moet blijven vechten voor je idealen. En dat je dat ook in kleine stappen kunt doen. 

“Bij onze ontwikkelingen kijken we altijd naar hoe we deze zo duurzaam, circulair en ecologisch verantwoord mogelijk kunnen doen. Daarin zijn we echte pioniers en gaan we altijd uit van wat er wél kan of wat we écht willen. We denken daarbij in alles wat we doen aan het ultieme resultaat. Neem bijvoorbeeld onze openbare verlichting. Die werkt op gelijkstroom en kan in de toekomst door zonnepanelen worden gevoed.”

“Als iemand bij SADC een goed idee heeft, kijken we altijd hoe we het zouden kunnen uitvoeren. Out of the box denken dus. Dat levert de prachtigste resultaten op en heeft ervoor gezorgd dat we het Outstanding BREAAM-NL certificaat, voor het meest duurzame logistieke business park van de wereld, hebben ontvangen. Daar zijn we trots op en dat geeft enorm veel energie om te blijven doen wat we doen.”

Innoveren en aanpassen waar nodig

“We realiseren ons elke dag dat we er nog lang niet zijn. Het certificaat is er, maar dat weerhoudt ons er niet van om te blijven pionieren, grenzen te verleggen. Dat zit nou eenmaal in ons bloed. Bovendien gaan ontwikkelingen ook door en zal je altijd weer moeten meebewegen. Of eigenlijk niet meebewegen, maar vooroplopen. Want dat is wat we willen. Ook als dat uitdagingen geeft, klein of groot, waar je nog nooit mee te maken hebt gehad. Op ons terrein moet bijvoorbeeld een kruispunt worden aangelegd, vlakbij de broedplaats van oeverzwaluwen. Vanuit ecologisch oogpunt zeggen we dan; wachten tot ze uitgebroed zijn, iets wat economisch niet handig is. Nu hebben we vlakbij de oever een alternatieve locatie voor de zwaluwen aangelegd door middel van twee bulten grond, waar al na een paar dagen zo’n 40 nestjes zijn gemaakt. In eerste instantie op een manier waar vossen blijkbaar heel blij van werden, dus dat hebben we snel gecorrigeerd.”

“Wij verzinnen soms oplossingen die zich niet alleen richten op de korte, maar ook op de langere termijn. Zo ging het ook met de tijdelijke verbindingsweg voor de aannemers naar het IntercityHotel, dat wordt straks een tijdelijk fietspad. En totdat de vaste groene beplanting wordt aangelegd, zaaien we de velden in met de prachtigste bloemenmengels en vragen we aan onze pachters een vijf meter brede strook met dit mengsel in te richten. Als we bomen planten wisselen we de soorten af, zodat er een natuurlijke variëteit ontstaat. Ook hebben we op Schiphol Trade Park als eerste op grote schaal voor 100% gerecycled asfalt toegepast. In de praktijk bleek toch dat de toplaag niet aan onze eisen voldeed, waardoor die is aangepast. Maar nog steeds bestaat de infrastructuur uit minimaal 80% oud asfalt uit de regio. Uniek in de wereld!”

”We gaan ook wel eens onderuit”

“Ons gepionier levert soms gezonde strijd op met stakeholders waarmee we samenwerken. Dat is goed, dat houdt je scherp. En je gaat heus wel eens onderuit, dat hoort erbij en is het risico van je nek uitsteken. Zo komt het busverkeer op het terrein nog niet echt van de grond, er zijn te weinig gebruikers om een lijn te rechtvaardigen. We zijn uiteraard in gesprek met de vervoerder en zetten in de tussentijd twee elektrische pendelbusjes in. En we gaan het gesprek aan met de medewerkers van de bedrijven op het terrein om te kijken hoe ze naar hun werk komen, en proberen daar het aanbod op aan te passen. Bij het ontwerp van Schiphol Trade Park is uitgegaan van de bestaande polderlintbebouwing van de Rijnlanderweg en wordt altijd rekening gehouden met de oorspronkelijke bewoners, of dat nou mensen of dieren zijn. Een deel van het terrein is daardoor vanaf het station niet op de snelste manier te bereiken. We gaan kijken of we dat met een bussluis kunnen oplossen.”

“Elke dag een kleine stap zetten levert uiteindelijk grote winst op, is onze ervaring. Zo hebben we glasvezel aangelegd tot in de meterkast van de ondernemingen op het terrein. Zo hoeft de boel maar één keer open en worden hoge aansluitkosten voorkomen. Dat lijkt iets kleins, maar alles bij elkaar leveren al die dingen heel veel op!”