Efficiënte stadsdistributie Brocacef vanaf Business Park Amsterdam Osdorp

  10 mei 2022  |    Nieuws

In het magazine Logistiek Vastgoed Nederland 2022 verscheen een interview met Arno Lepoutre van Brocacef en Rinus Verhey van Heembouw over het nieuwe distributiecentrum op Business Park Amsterdam Osdorp dat momenteel in aanbouw is. Hieronder is het interview te lezen.

Op een unieke locatie aan de rand van Amsterdam bouwt Heembouw een nieuw multi-channel distributiecentrum voor Brocacef. Het gebouw kenmerkt zich doordat het één moet worden met de natuur in de omgeving. Door de strategische locatiekeuze op Business Park Amsterdam Osdorp kan Brocacef met efficiënte stadsdistributie een enorme reductie in CO2-uitstoot realiseren.

Rinus Verhey is directeur bedrijfsruimten bij Heembouw, architect en aannemer van dit project. Hij geeft een rondleiding aan Arno Lepoutre, directeur operations & supply chain bij Brocacef. Ze staan uitgebreid stil bij de zuidzijde van het pand in aanbouw. Verhey wijst naar de ringvaartdijk, die onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur, en een breed uitgevallen sloot daaronder. “Ik noem dit het plas-dras, met veel water en riet. De natuur moet hier overgaan in het gebouw.”

Natuurinclusief

Het is niet het enige element van het complex waar de natuur en het gebouw samenvloeien. Aan de andere kant komt een natuurinclusieve parkeergarage. Die krijgt een groene gevel van klimplanten die bijdraagt aan biodiversiteit. Daarnaast is de garage modulaire demontabel, een belangrijk onderdeel van circulair bouwen. En het is meerlaags wat bijdraagt aan intensief ruimtegebruik.

Deze details tonen aan hoe hoog de ambities zijn op het gebied van duurzaamheid op Business Park Amsterdam Osdorp, een ontwikkeling van SADC en de gemeente Amsterdam. SADC stelt, samen met de toekomstige gebruikers, een Value Added Plan op om die hoge ambities waar te maken. [zie kader]

Brocacef Groep bedient de zakelijke markt vanuit het Brocacef merk en de consumentenmarkt vanuit BENU waaronder 345 eigendomsapotheken. Het bedrijf heeft bewust voor deze locatie gekozen om hun duurzaamheidsplannen te realiseren. Aan de rand van Amsterdam, vlak bij de snelwegen en ook in de buurt van Haarlem. Lepoutre: “Ik ben supertrots op dit project. We zijn er in geslaagd deze unieke locatie te realiseren. Aan de ene kant zitten we vlak bij afnemers, aan de andere kant kunnen we werknemers met zo’n pand aan ons binden. Het is een heel prettige omgeving om te werken, er zit veel licht in en de omgeving is heel erg groen.”

Duurzaamheid

Het belangrijkste element om te kiezen voor deze locatie is wat we – gemakshalve – de last-mile zijn gaan noemen. “Om dit pand zit een enorme populatie die wij beleveren. Van hieruit kunnen wij met onder andere sunriders, dat zijn elektrische fietsen die een range hebben van 100 km  met 150 kg laadvermogen, heel Amsterdam bedienen”, verklaart Lepoutre.“ Er is een steeds groter wordende groep consumenten die zich bewust is van duurzaamheid. Die willen niet meer dat hun medicijnen thuisgebracht worden door een auto op diesel, maar die willen dat er een elektrisch voertuig voor de deur stopt. Zero emissie.”

Niet alleen de consument stelt steeds hogere eisen als het gaat om duurzaamheid. Ook veel steden zijn hun stadsdistributie anders aan het inrichten zegt Verhey: “Er gebeuren hier mooie dingen. Straks komen de producten hier met een vrachtwagen naar toe en gaan daarna emissieloos weer de deur uit.”

Dat levert flinke gezondheidswinst op volgens de directeur operations & supply chainvan Brocacef: “We verminderen 30.000 kilo CO2-uitstoot doordat we 200.000 autokilometers minder gaan rijden. We kunnen hier efficiënter plannen, omdat we op een strategisch slim punt zitten. En we realiseren het door de inzet van elektrische auto’s en bakfietsen.”

41% lagere footprint

Het gebouw krijgt een BREEAM-certificaat Very Good op basis van de beoordelingsrichtlijn 2020. Dat wordt onder andere bereikt door bijna 6.000 zonnepanelen op het dak, zonwerend glas en ledverlichting voorzien van schemerschakeling. Daarnaast wordt de kavel met veel planten en bomen ingericht en wordt het regenwater niet via het riool afgevoerd, maar via bodeminfiltratie. Ook wordt het pand aangesloten op het WKO-systeem van het business park.

Dat is de toekomst, maar ook tijdens de bouw wordt al een enorme reductie van CO2-uitstoot gerealiseerd. “Als ontwerpende bouwer, met een eigen architectenbureau, kunnen wij met onze gebouwen een groot verschil maken. Dat hebben we ook vastgelegd in ons strategisch plan. Met name op het gebied van CO2 uitstoot”, legt Verhey uit. “De footprint van dit gebouw is 41% lager dan de norm. Hiervoor nemen we de Milieu Prestatie Gebouwen van 1,0 als uitgangspunt.” Heembouw zegt geen concessies te doen op kwaliteit, die eisen blijven even hoog, alleen de footprint wordt lager door bijvoorbeeld te kiezen van andere materialen. ‘Duurzaam’ wordt vaak geassocieerd met duurder. “Dat hoeft helemaal niet zo te zijn”, meent Verhey. “Bij de productie van beton komt veel CO2 vrij. Wij hebben met onze leverancier gewerkt aan een samenstelling met minder cement om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Dat zorgt voor een iets langere droog- en bouwtijd, maar de kosten nemen niet toe.”

De nieuwbouw bestaat uit circa 2.130 m² kantoorfunctie en 22.450 m² magazijn. Het pand is eigendom van GLP. “Er komen in dit moderne fulfilment centrum 350 mensen te werken”, vertelt Lepoutre. “Het vervangt het oude distributiecentrum en het extern transportdepot in Amsterdam. Die gaan we sluiten. Onze omni-channelstrategie kan niet vanuit die oude locatie worden gerealiseerd, hier kan dat wel.” De ingebruikname staat gepland voor de zomer van 2023.

Samenwerken aan Value Added Plan

Business Park Amsterdam Osdorp fase 1 ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid anders dan bestaande business parken. Zo staan vijf duurzaamheidsambities centraal: circulair bouwen, klimaatbestendig ontwikkelen, energiebewust bouwen, duurzame bedrijfsvoering en gezond ontwikkelen.

Yasha Schadee, projectmanager van gebiedsontwikkelaar SADC: “We vragen onze klanten om een integraal Value Added Plan op te stellen waarmee ze aan deze ambities invulling geven maar deze tegelijkertijd ook echt ‘eigen’ maken. Natuurlijk helpen we ze daarbij. Met het SADC Sustainability team, dat is gelieerd aan de TU Delft, begeleiden we ontwikkelaars en bedrijven bij het opstellen van zo’n plan.” Belangrijke onderdelen daarin zijn om vanuit een ecologische visie het gebouw groen in te kleden, maar ook het welzijn van werknemers, die door SADC als bewoners van het business park worden gezien.

Schadee: “Als gebiedsontwikkelaar heb je de meeste invloed op gebiedsniveau, maar de invloed wordt minder op kavelniveau. Om een duurzame werklocatie te creëren is samenwerking dus nodig. We hebben in 2019 een methode opgesteld om dit meer handen en voeten te geven. Want alleen door intensief samenwerken met klanten die ook willen investeren op onze locaties, bereiken we meer.”

Op Business Park Amsterdam Osdorp zijn momenteel onder andere gevestigd Corning Life Sciences, Taylor Guitars, Sanquin, Brinks Cash Solutions, Focus, No-Excess, ANWB en Studio Anneloes.