Virtueel net

Op Schiphol Trade Park is het eerste collectieve en duurzame energiesysteem van Nederland gerealiseerd: het virtuele net. Bedrijven delen de capaciteit op het bestaande net, waardoor ze geen last hebben van de bestaande netcongestie en klaar zijn voor een duurzame toekomst.

In onderstaande animatie wordt de netcongestie en het Energie Collectief Schiphol Trade Park uitgelegd.

Virtueel net

De capaciteit in het huidige stroomnet wordt lang niet altijd volledig benut en alleen tijdens piekmomenten is er sprake van onvoldoende transportcapaciteit. Dit betekent dat er op momenten van onderbenutting  ‘vrije ruimte’ is voor alle bedrijven op Schiphol Trade Park om gebruik van het net te maken. Binnen het Energie Collectief Schiphol Trade Park worden partijen mét en partijen zónder stroomcapaciteit in een virtueel net (een laag over het bestaande net) samengebracht en delen zij de beschikbare capaciteit met elkaar. Vraag en aanbod wordt optimaal op elkaar afgestemd.

Slimmer, goedkoper en duurzamer
  • Alle bedrijven krijgen alle elektriciteit die ze nodig hebben
  • Iedereen bespaart geld: 35% lagere investeringen en operationele kosten
  • Onnodige CO2-uitstoot wordt vermeden