Coöperatie

Bedrijven die aangesloten zijn op het virtueel net zijn lid van de Energiecoöperatie Schiphol Trade Park U.A. Een collectief zonder winstoogmerk. Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door drie bestuurders. Eén namens SADC, één namens bedrijven met stroomcapaciteit en één namens bedrijven zonder of met beperkte stroomcapaciteit.

Wat doet de coöperatie?
  • Maakt afspraken met de netbeheerder over het collectief gebruik van transportcapaciteit.
  • Maakt afspraken met de deelnemers over optimaal benutten van lokaal (duurzaam)opgewekte stroom, door onder andere bemetering, data-analyse, balancering, sturing, congestiemanagement.
  • Maakt afspraken met de deelnemers over tarieven voor het collectieve energiesysteem.
  • Maakt afspraken met serviceproviders over bemetering, sturing en financiële en administratieve afhandeling richting deelnemende partijen.
  • De service providers maken vervolgens weer afspraken met leveranciers van opwek- en opslagvoorzieningen en meetbedrijven. Zij doen dit in opdracht van de coöperatie conform overeengekomen Service Level Agreements (SLA’s).

 

Leden

Op 14 april 2022 is het Energie Collectief Schiphol Trade Park gelanceerd. In onderstaande video vertellen SADC, Liander, Spectral en de toen aangesloten bedrijven over het collectief en de reden van deelname.