Duurzaam & Innovatief

Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te worden. In dit kader is het Energie Collectief Schiphol Trade Park gerealiseerd. Een toekomstbestendige energievoorziening voor bestaande en nog te vestigen bedrijven op Schiphol Trade Park.

Lokaal duurzaam opgewekte energie wordt lokaal gebruikt en gedeeld. Daarnaast hoeven netwerken minder verzwaard te worden, wat enorm scheelt in de maatschappelijke kosten. Met dit virtuele net investeren we in kennis en technologie voor de toekomst en creëren we tevens oplossingen voor het tekort aan stroomtransportcapaciteit (netcongestie) in onze regio.

Slimmer, goedkoper, duurzamer

Vraag en aanbod wordt op elkaar afgestemd, zodat alle bedrijven die nog geen stroomcapaciteit konden contracteren de vrije ruimte in het elektriciteitsnet wél kunnen gebruiken. Bij alle bedrijven meten we realtime hoeveel elektriciteit ze vragen. Deze informatie verzamelen en analyseren we in de ‘control room’. Alleen wanneer de totale energievraag te hoog wordt, wordt bij één of meerdere bedrijven de accu met opgeslagen duurzame energie ingezet. Of als het echt niet anders kan, de gasgenerator. Zo komt de totale elektriciteitsvraag niet boven het niveau dat het elektriciteitsstation aankan en is de betrouwbaarheid van het net gewaarborgd.

Op deze manier krijgen alle bedrijven tóch de elektriciteit die ze nodig hebben, bespaart iedereen geld én vermijden we de onnodige uitstoot van CO2.

 

Meer informatie?

Arnoud van Wijk

06 – 45 69 36 52

a.vanderwijk@sadc.nl