Gemeente start met aanleg Geniepark

  23 januari 2015  |    Nieuws

Alle seinen staan op groen en eind januari 2015 start Gemeente Haarlemmermeer met de aanleg van Geniepark, een mooi langgerekt gebied op en rond de Geniedijk tussen station Hoofddorp en de Ringvaart bij het Fort Aalsmeer, en onderdeel van Schiphol Trade Park. Eind januari gaat de aannemer aan de slag. Hij begint dan met het kappen van een deel van de populieren. Daarna gaat de aannemer ter vervanging iepen planten, het fietspad herstellen, verlichting aanbrengen, kruispunten verkeersveiliger maken en de Geniedijk ‘herprofileren’.

Ook worden de cultuurhistorische onderdelen van de Stelling van Amsterdam gerestaureerd. De dijk ter hoogte van het Geniepark krijgt haar historische, strakke profiel terug. De dijk is nu ingezakt. We laten hem herstellen en strak trekken volgens het profiel uit 1937. Andere gebouwde cultuurhistorische onderdelen van de Stelling van Amsterdam worden gerestaureerd door de Stadsherstel Amsterdam. Het gaat om de ‘Batterij aan de Sloterweg’, een aantal munitiebunkers en twee kazematten. Na de restauratie krijgen ze een recreatieve functie met broedplaatsen voor kunstenaars en mogelijk horeca.

Later dit jaar wordt een fruitbomenweide bij Beukenhorst aangelegd en een fruitbomenweide tussen de Rijnlanderweg en de snelweg A4. Hier komen zo’n 250 fruitbomen. Voorbijgangers en bezoekers mogen dit fruit vrij gaan plukken. De aanleg van de fruitbomenweide gebeurt naar verwachting in oktober 2015.

Het hele Geniepark
De genoemde werkzaamheden, die vanaf 2015 plaats vinden, betreffen de delen van het Geniepark die in eigendom zijn van gemeente Haarlemmermeer. De overige aan te leggen onderdelen, gaan gerealiseerd worden door Schiphol Trade Park, Schiphol Logistics Park en PrimA4a. Uiteindelijk wordt het park in totaal 125 hectare groot.

Meer informatie & film
Voor meer informatie over het Geniepark kunt u terecht op de website van de gemeente via www.haarlemmermeer.nl/geniepark. Binnenkort wordt daar ook een promotiefilm van Geniepark geplaatst.