Voor gemeenten: alles op een rij over subsidies verduurzaming bedrijventerreinen

  26 juli 2021  |    PHB

Subsidies. Soms best ingewikkeld. De HIRB+-duurzaamheid Noord-Holland 2021 en HIRB+-Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) subsidies van de provincie Noord-Holland voor verduurzaming van bedrijventerreinen zijn op zich niet moeilijk maar we kunnen ons voorstellen dat het voor gemeenten handig is om alles op een rijtje te hebben staan. Daarom hebben wij voor geementen, als handvat, twee documenten opgesteld:

 Q&A gemeenten, subsidieregelingen bedrijventerreinen

In deze PDF vind je alle, voor gemeenten, relevante informatie over de twee subsidies. Overzichtelijk door de ‘vraag-antwoord-structuur’.

  1. Om door te sturen: Voorbeeldbrief subsidieregelingen voor ondernemers

Deze voorbeeldbrief is een format dat gemeenten kunnen gebruiken om door te sturen naar de ondernemers, ondernemersverenigingen, parkmanagementverenigingen etc. binnen de gemeente.

In deze brief staat alleen de informatie die voor ondernemers relevant is; deze is dus minder uitgebreid dan de Q&A die we gemeenten hebben opgesteld, maar heel verhelderend voor de ondernemers.

Deadlines
19 augustus 2021 is de deadline voor de lopende tender van de HIRB-subsidieregeling. Dit betreft enkel de ‘klassieke’ HIRB-regeling betreft die zich richt op gemeenten voor herstructureringsprojecten in (met name) de openbare ruimte.

De deadline geldt niet voor de overige HIRB+ regelingen, namelijk die voor Duurzaamheid en voor procesmaatregelen voor de Ondersteuning van Toekomstbestendige Werklocaties (OTW). Van deze subsidieregelingen kunnen ook samenwerkende ondernemers(verenigingen) gebruik maken. De HIRB+ Duurzaamheid en OTW-subsidies worden niet via een tender verdeeld, maar op basis van ‘wie het eerste komt, het eerste maalt’. Deze subsidies kunnen nog tot 30 december 2021 worden aangevraagd, zolang de subsidieplafonds bij de provincie nog niet bereikt zijn en de ‘subsidiepot’ dus nog niet is uitgeput.

Contact voor (kosteloos) advies en ondersteuning
Vragen? Neem gerust contact met ons op:

PS: heb je ook al het webinar over beide subsidies teruggekeken? Dan kan hier.