Genomineerden van Plabeka stimuleringsprijzen bekend

  5 oktober 2018  |    Nieuws

Kantoren en bedrijventerreinen vervullen een belangrijke economische rol in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), maar ze staan momenteel voor uitdagingen in duurzaamheid, transformatie en beheer. Veel partijen richten zich intussen al op verbetering van deze locaties. Door het uitreiken van stimuleringsprijzen wil Plabeka (Platform Bedrijven en Kantoren) uitzonderlijke prestaties  erkennen. De nominaties van negen kantoren en bedrijventerreinen in de MRA voor deze Plabeka Bokalen 2018 zijn bekend. Er worden drie bokalen uitgereikt in de categorieën Duurzaamheid, Georganiseerd Beheer en Transformatie. De winnaars ontvangen de prijs tijdens het MRA Congres op 19 oktober. Plabeka wordt uitgevoerd door Projectbureau Herstructurering Bedrijvenenterreinen (PHB) .

Genomineerden

Categorie Duurzaamheid
SAENZ U.A. (Molletjesveer/Noorderveld, gemeente Zaanstad)
Consortium De Vijfhoek (gemeente Almere)
Kagerweg Energiepositief (Wijkermeer/gemeente Beverwijk)

Duurzaamheid op bedrijventerreinen richt zich vooral op duurzame energie, uitwisseling en hergebruik van reststromen en materialen, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie.
Op Molletjesveer/Noorderveld wordt gewerkt aan verduurzaming door de energiekosten van de deelnemende bedrijven te verlagen door onder andere gezamenlijke inkoop van energie uit duurzame bronnen, het opwekken van duurzame energie en het eventueel surplus aan energie leveren aan derden.
Het project Kagerweg Energiepositief biedt ondernemers de kans om gezamenlijk hun bedrijventerrein grootschalig en flexibel te verduurzamen, door een slimme combinatie van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Wat het project onderscheidend maakt, is dat dit kostenneutraal gebeurt.
Het Consortium De Vijfhoek (samenwerkingsverband van Cirwinn, Groen Gas Almere, Millvision en Theo Pouw Groep) is genomineerd voor het concept waarin van reststromen nieuwe producten worden gemaakt. Zo wordt er duurzaam beton geproduceerd van groene vezels en gerecyclede materialen. Het concept is ook gericht op het zelfvoorzienend zijn in energie en water, het scheiden van zandgranulaat, terugwinnen van cement en gebruik van groen gas uit reststromen.

Categorie Georganiseerd Beheer
BIZ Spoorzicht (Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer)
BIZ Havengebied IJmuiden (gemeente Velsen)
De Ambacht (Oostzaan, gemeente Oostzaan)

Georganiseerd Beheer kan geregeld zijn in een parkmanagementvereniging, Bedrijveninvesteringszone (BIZ) of andere organisatievorm.
Spoorzicht is een bedrijventerrein waar de werknemers zich zelfstandig hebben georganiseerd en het gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen de eerste BIZ voor een tweede periode te verlengen. In de tweede BIZ zijn onder andere acties ondernomen om het terrein ecologisch duurzamer te maken en afval gescheiden op te halen.
De BIZ Havengebied IJmuiden is er gekomen door de volhardendheid en flexibiliteit van ondernemers. Eerder lukte het in 2016 niet, maar door evaluatie, wijziging van de BIZ-plannen en verlaging van de tarieven is voldoende draagkracht gevonden om de BIZ tot stand te laten komen. De BIZ zet vooral in op camerabewaking en parkmanagement.
Ondernemers op het bedrijventerrein De Ambacht hebben zich georganiseerd in de parkmanagementvereniging VBA Oostzaan. Er is gestart met de inzet van een terreinbeheerauto, periodiek veiligheidsoverleg en collectieve diensten en producten op het gebied van afval, bewegwijzering, duurzaamheid van glasvezel.

Categorie Transformatie
Amstel III (Amsterdam Zuidoost, gemeente Amsterdam)
Bedrijventerrein Zandvoort Nieuw Noord (gemeente Zandvoort)
Cruquiuswerkgebied (Amsterdam-Oost, gemeente Amsterdam)

Transformatiegebieden zijn gebieden die de bedrijvigheid behouden en daarmee ook de economische functie van de werklocatie.
Amstel III transformeert van een gebied waar alleen wordt gewerkt, naar een levendige stadswijk waarin zowel gewoond, gewerkt als gerecreëerd wordt. Behalve de toevoeging van woningen, wordt het aantal vierkante meters kantoren behouden. Er wordt ook veel aandacht besteed aan openbare voorzieningen en openbare ruimte.
Voor Zandvoort Nieuw Noord is samen met ondernemers een integraal ontwerp gemaakt voor een voormalig bedrijventerrein. Het project houdt een verschuiving in van de huidige, verouderde, bedrijvigheid naar een terrein dat voorheen in gebruik was bij de waterzuivering. Hierdoor komt plek vrij voor woningen.
De transformatie van het Cruquiusgebied valt op omdat er geen stedenbouwkundig plan is gemaakt. De initiatiefnemers kunnen hun eigen kennis, kunde en creativiteit gebruiken om projecten uit te voeren die passen bij de gewenste ontwikkeling van dit gebied. Dit werd vastgelegd in een spelregelkaart. De initiatiefnemer zorgt zelf voor overleg en samenwerking met ondernemers en omwonenden in het gebied.

Stimuleringsprijzen
Binnen de MRA spannen veel partijen zich in om werklocaties een nieuwe impuls en nieuw economisch elan te geven. De thema’s duurzaamheid, georganiseerd beheer (zoals een parkmanagementvereniging of bedrijveninvesteringszone (BIZ)) en transformatie krijgen de laatste jaren veel aandacht. De drie Plabeka Bokalen zijn stimuleringsprijzen voor een bedrijven- of kantorengebied. Het belangrijkste criterium is dat een werklocatie onderscheidend is door middel van een geslaagde aanpak en/of een slim proces waarmee de werklocatie een voorbeeld is voor andere locaties. Het project of proces moet baanbrekend en vernieuwend zijn. De jury bestaat uit Jaap Bond, gedeputeerde provincie Noord-Holland en juryvoorzitter, Jan Jager, hoofdredacteur bij Elba Media (uitgever Stadszaken) en Cees-Jan Pen, lector bij Fontys Hogescholen.