Geslaagd symposium Circulaire Werklocaties 2050 over de toekomst van werklocaties

  17 april 2019  |    Nieuws

Donderdagavond 11 april namen zo’n 250 geïnteresseerden deel aan het symposium Circulaire Werklocaties 2050 in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Drie visies van drie ontwerpteams werden onder de loep genomen door externe experts. Het symposium vormde de afronding van de gelijknamige Challenge die Architectuur Lokaal in februari organiseerde in opdracht van de provincie Noord-Holland, in samenwerking met SADC en Stichting Kennisontwikkeling Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Wat betekenen de resultaten van de Challenge voor beleid en praktijk? De ‘aftermovie‘ van de ateliers is nu te bekijken en de publicatie met de resultaten is te downloaden. Liever de gehele bijeenkomst terugkijken? Klik dan hier.

De bijeenkomst, onder leiding van Vincent Kompier (Architectuur Lokaal) en Jan Rutten (JanRutten.com), werd geopend door Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en opdrachtgever van de Challenge Circulaire Werklocaties 2050. Hij lichtte toe hoe de Challenge past in het beleid van de provincie, waarvan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie een van de speerpunten vormt. Vervolgens werd de film vertoond die Lieve Sonderen maakte van het atelier dat aan het symposium voorafging.

Hans Mommaas (directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving PBL) besprak het rapport Circulaire economie in kaart. Hierin bracht het PBL circulaire initiatieven in Nederland in kaart. Mommaas ging in op de lessen uit de inventarisatie op het gebied van transitie van lineaire naar circulaire bedrijventerreinen en haakte aan bij de resultaten van de Challenge en de betekenis daarvan voor lokale werklocaties.

De ontwerpteams presenteerden hun plannen voor Atlaspark, Sloterdijken en Beukenhorst, waarna Maurits de Hoog (stedenbouwkundig hoofdontwerper Ruimte & Duurzaamheid, gemeente Amsterdam) zijn reactie op de plannen gaf. In het slotgesprek met Jaap Bond, Hans Mommaas, Marja Ruigrok (wethouder gemeente Haarlemmermeer), Jeanet van Antwerpen (directeur van SADC) en Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) werd besproken wat de verschillende partijen met de ideeën van de teams kunnen doen, en wat zij in de komende decennia vanuit hun rol en verantwoordelijkheid moeten ondernemen om circulaire bedrijventerreinen van de grond te krijgen.

Publicatie
Het eerste exemplaar van de publicatie Challenge Circulaire Werklocaties 2050 Noord-Holland, inspiratie voor circulaire werklocaties van de toekomst werd uitgereikt aan Jaap Bond. Deze publicatie bevat zowel de drie voorgestelde visies, als interviews met de initiatiefnemers van de Challenge en met de mentoren Maurits de Hoog, Wim van Lieshout (directeur Waste and Energy STrategies, WEST) en Carlo van de Weijer (hoofd Strategic Area Smart Mobility, TU Eindhoven). Zij begeleidden het atelier van de Challenge.
De publicatie is hier te downloaden.

Teams
De drie onderzoeksteam die voorstellen ontwikkelden zijn:

 • Team Atlaspark / plan Circulair Atlaspark 2050
  Roy Plevier (HOOPE+PLEVIER Architects), Danny Edwards (Edwards Stadsontwerp), Antonia Sore (EXCEPT integrated sustainability) en Rob ten Bok (KG ParkManagement BV)
 • Team Sloterdijken / Machinekamer Sloterdijk
  Stijn Kuipers (KCAP), Tamara Streefland (Metabolic), Reinier van der Vusse (Rebel Group) en Nick Juffermans (Goudappel Coffeng)
 • Team Beukenhorst / plan Cooperative corporate regional progress polder on steroids
  Joost Hagens
  (Bureau BUITEN), Peter van Assche (bureau SLA), Thijs van Spaandonk (Bright Cooperatie U.A.) en Ana Luisa Moura (Vereniging Deltametropool).

Bron: Architectuur Lokaal