Hoe houd je deze regio bereikbaar?

  25 maart 2016  |    Interview

Interview met Derk Reneman, wethouder gemeente Haarlemmermeer onder meer verantwoordelijk voor Financiën, Verkeer en Vervoer en Cultuur

Een gesprek over: fietsflats, vluchten, verbeteringen en verkeersstromen

Derk Reneman is lid van de Regioraad Amsterdam met de portefeuille Verkeer en Vervoer. De gemeente Haarlemmermeer is mede aandeelhouder van SADC. Maar hij doet meer:

Wat is bereikbaarheid voor een regio?

“Je praat dan altijd over het systeem in z’n totaliteit. Fiets, openbaar vervoer en wegverkeer. Die drieslag. Wil je bereikbaar zijn en blijven, dan moet je op alle modaliteiten zoeken naar verbeteringen, knooppunten oplossen en blijven investeren. Inspelen op veranderingen.“

Welke investeringen hebben de bereikbaarheid in de regio verbeterd?

“Laat ik beginnen bij de vrij liggende busbanen. Nu stopt de bus alleen nog bij haltes. Dan is rijden met openbaar vervoer (OV) ineens een voordeel. Ook de nieuwe vervoerscontracten met de vervoerders zijn enorm scherp uit-onderhandeld. Of neem de vernieuwing van de N201. Dat heeft veel knelpunten in de regio opgelost. Je rijdt daar nu zonder stoppen door een prachtig landschap. Een laatste voorbeeld nog? Kijk naar de fietsflat bij Amsterdam CS. Daar staan dagelijks 10.000 fietsen gestald.”

 

“Bereikbaarheid gaat altijd over het hele systeem.”

 

Hoe past het Beter Benutten-programma hierbij?

“Naast extra investeren is het ook verstandig om de bestaande mogelijkheden voor vervoer en mobiliteit beter te gebruiken. Daarvoor is het programma Beter Benutten uitgerold. Zo maken wij mensen bewust van de vervoersmogelijkheden in de regio. Alternatieven bieden voor de auto met push en pull maatregelen. Een parkeerplaats waar je alleen in daluren terecht kunt, een mobiliteitspas, huurfietsen, overdekte fietsstallingen, het is er allemaal.”

Is de groei van het aantal elektrische fietsen een onverwachtse meevaller?

“Dat heeft twee kanten. Mensen nemen nu eerder en vaker de fiets, ook voor de wat grotere afstanden. Dat scheelt auto’s. Helaas, het aantal verkeersslachtoffers in de regio is voor het eerst in decennia weer gestegen. Dat kan je niet los van elkaar zien. Dat vraagt om slimme investeringen. Bredere fietspaden wellicht, scheiding van verkeersstromen, parkeerplekken met laadpunten.”

Hoe hoog leg je de lat?

“Er komen steeds meer OV-reizigers bij. Daarbij moeten de kosten per reiziger omlaag. Ondanks de 70% groei in de afgelopen jaar krijgen wij van hen toch nog een 8 als rapportcijfer. Dat zit in punctualiteit, een hogere frequentie en servicegerichtheid van chauffeurs. Als wij dat niveau kunnen vasthouden, zou ik heel tevreden zijn.”

 

“De elektrische fietsen stapelen zich op.”

 

Is die ambitie makkelijk te realiseren?

“De ambitie om de regio bereikbaar te houden, is breed gedeeld. Dat hoeft nergens nog betoog. Maar voordat er een schop in de grond mag en kan, moeten de oplossingen wel uitgelijnd worden met heel veel partijen. Al die energie strandt nog wel eens in bestuurlijke spaghetti. Daarbij is het woekeren met beperkte financiële middelen. Het Rijk zou zich dat wel vaker mogen realiseren. In deze regio wordt een kwart van het BNP verdiend. De euro die het Rijk hier investeert, heeft een ander effect dan een euro in, laten we zeggen Groningen.”

Welke rol zie je voor een gebiedsontwikkelaar als SADC?

“Mooi voorbeeld: stel dat we de Noord-Zuidlijn kunnen doortrekken tot Hoofddorp. Die investering zie je direct terug in de waarde een werklocatie zoals Schiphol Trade Park. Aan partijen als SADC daarom de vraag om mee te denken over dit soort investeringen en constructies voor de financiering.”