Hoe is de waterhuishouding op Schiphol Trade Park geregeld?

  2 oktober 2019  |    Nieuws

Schiphol Trade Park is klaar voor de toekomst met een evenwichtige waterhuishouding. Er is gekozen om het water van de verhardingen vertraagd via de bermen in een grindkoffer en een infiltratieriool te verzamelen. Het water wordt daarna afgevoerd in de lokale sloten. Door het water vertraagd te verzamelen voorkom je dat al het hemelwater tegelijk in de sloot terecht komt en hiermee overbelasting van het waterhuishoudingsysteem. KWS projectleider Martijn Slot vertelt in onderstaande film over de werkzaamheden die bij het aanbrengen van deze waterberging komen kijken.