Innovatie

Energie Collectief Schiphol Trade Park

DOOR INNOVATIE VERSNELLEN WE SAMEN DE ENERGIETRANSITIE

Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te worden. Dat doen we door bij de gebiedsontwikkeling circulaire principes toe te passen, zoals het gebruik van duurzaam opgewekte energie, hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit en een duurzame omgang met water. Daarnaast stellen we  hoge eisen op het gebied van biodiversiteit, ecologie en leefomgeving. Zo dragen we ons steentje bij aan de transitie naar een circulaire economie.

In dit kader zijn we een nieuw collectief gestart: het Energie Collectief Schiphol Trade Park. Een duurzaam en innovatief concept van energievoorziening voor bestaande en nog te vestigen bedrijven op Schiphol Trade Park. Hiermee investeren we in kennis en technologie voor de toekomst en creëren we tevens oplossingen voor het tekort aan stroomtransportcapaciteit in onze regio.

Animatie

In onderstaande animatie wordt de netcongestie en het Energie Collectief Schiphol Trade Park uitgelegd.

Energietransitie en stroomtransportcapaciteit

Om de klimaatdoelstellingen te halen zit Nederland in een energietransitie. Dit betekent dat we op termijn volledig overstappen op duurzame energie uit zon, wind en water. Door de samenhangende elektrificatie in Nederland wordt echter steeds meer stroom verbruikt. Hierdoor staat in diverse regio’s de stroomtransportcapaciteit onder druk. Zo ook in de regio Schiphol waar de capaciteit van verdeelstation Hoofddorp inmiddels onvoldoende is en daardoor voor congestieproblemen zorgt. Liander werkt aan de uitbreiding van de capaciteit in de regio, die in 2025 is voorzien. Vooruitlopend daarop is de Energiecoöperatie Schiphol Trade Park opgericht, de entiteit waar de bedrijven die deelnemen aan het Energie Collectief in zijn ondergebracht.

Collectieve energievoorziening op Schiphol Trade Park

De energietransitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem vraagt om een collectieve duurzame ambitie van bedrijven op lokaal niveau. De bedrijven op Schiphol Trade Park, hebben hierin een eerste stap gezet door een coöperatie voor de lokale energievoorziening op te richten. Hierbinnen worden schaarse (net)capaciteit en duurzaam lokaal opgewekte stroom binnen het/een bedrijvenecosysteem met elkaar gedeeld. Zo rijden bijvoorbeeld straks elektrische heftrucks en vrachtwagens op de zonne-energie van eigen daken, of het dak van de buren. Hiermee wordt zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie lokaal gebruikt. Daarnaast hoeven netwerken minder verzwaard te worden, wat enorm scheelt in de maatschappelijke kosten en bieden we een oplossing voor de congestieproblematiek.

Virtueel net

De capaciteit in het huidige stroomnet wordt lang niet altijd volledig benut en alleen tijdens piekmomenten is er sprake van onvoldoende transportcapaciteit. Dit betekent dat er op momenten van onderbenutting  ‘vrije ruimte’ is voor alle bedrijven op Schiphol Trade Park om gebruik van het net te maken. Binnen het Energie Collectief Schiphol Trade Park worden partijen mét en partijen zónder stroomcapaciteit in een virtueel net (een laag over het bestaande net) samengebracht en delen zij de beschikbare capaciteit met elkaar.

Alleen tijdens piekmomenten wordt de beschikbare netcapaciteit aangevuld met (zonne)energie uit batterijen en – indien het echt niet anders kan – met generatoren. Door de combinatie van realtime metingen, slimme sturing en piekopwekvoorzieningen wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare netcapaciteit.

Leden

Op 14 april 2022 is het Energie Collectief Schiphol Trade Park gelanceerd. In onderstaande video vertellen SADC, Liander, Spectral en de toen aangesloten bedrijven over het collectief en de reden van deelname.

Meer informatie?

Arnoud van Wijk

06 – 45 69 36 52

a.vanderwijk@sadc.nl