Virtueel Net / Energy Hub

Op Schiphol Trade Park is het eerste collectieve en duurzame energiesysteem van Nederland gerealiseerd: het virtuele net ofwel Energy Hub. Bedrijven delen de capaciteit op het bestaande net, waardoor ze geen last hebben van de bestaande netcongestie en klaar zijn voor een duurzame toekomst.

In onderstaande animatie wordt de netcongestie en het Energie Collectief Schiphol Trade Park uitgelegd. De tekst van de animatie is hier te downloaden.

Virtueel net / Energy Hub

De capaciteit in het huidige stroomnet wordt lang niet altijd volledig benut en alleen tijdens piekmomenten is er sprake van onvoldoende transportcapaciteit. Dit betekent dat er op momenten van onderbenutting  ‘vrije ruimte’ is voor alle bedrijven op Schiphol Trade Park om gebruik van het net te maken. Binnen het Energie Collectief Schiphol Trade Park worden partijen mét en partijen zónder stroomcapaciteit in een virtueel net (een laag over het bestaande net) samengebracht en delen zij de beschikbare capaciteit met elkaar. Vraag en aanbod wordt optimaal op elkaar afgestemd.

  • Slimmer, goedkoper en duurzamer
  • Alle bedrijven krijgen alle elektriciteit die ze nodig hebben
  • Iedereen bespaart geld: 35% lagere investeringen en operationele kosten
  • Onnodige CO2-uitstoot wordt vermeden

Met deze oplossing, geven we elkaar positieve energie!

Wat is wat, wie is wie en wie heeft welke rol in het Virtueel Net?

Als eerste collectieve en duurzame energiesysteem van Nederland trekt het Virtueel Net ofwel de Energy Hub van Schiphol Trade Park de interesse van veel andere partijen die ook met netcongestie te maken hebben. Omdat er soms verwarring ontstaat over wie welke rol heeft in de energiecoöperatie (Schiphol Trade Park, SADC, Energiecoöperatie Schiphol Trade Park, Liander en Spectral), hebben we dit hier duidelijk omschreven. De gebruikte terminologie is soms ook subtiel en niet altijd duidelijk. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder Elektriciteitsnet, Onderstation, Capaciteit (van het elektriciteitsnet)/netcapaciteit, Netcongestie, Gecontracteerd Transport Vermogen, Vrije ruimte, Virtueel Net en Smart Energy Hub? Daarvoor hebben wij een begrippenlijst opgesteld.

Daarnaast legt Arnoud van der Wijk legt in een uitzending van BNR Zakendoen (dd. 27 juli 2023) uit hoe het virtueel werkt. Hij vertelde over waarom, hoe en de toekomst. Over hoe het een succes geworden is, welke hobbels te nemen waren, hoe de bedrijven tot samenwerking zijn gekomen wat de voorwaarden zijn, de rol van de netbeheerder en over de toekomst. De uitzending is hieronder terug te kijken en luisteren.