Interview Stedenbouw over Value Added Plan van Brocacef op Business Park Amsterdam Osdorp

  15 september 2022  |    Nieuws

In met magazine Stedenbouw verscheen een interview met Dennis Meerburg, projectmanager SADC, over het value added plan van Brocacef op Business Park Amsterdam Osdorp. Hieronder is het artikel te lezen.

Het value added plan: werkomgevingen creëren waar mensen willen zijn

Op Business Park Amsterdam Osdorp is het nieuwe multi-channel distributiecentrum voor Brocacef in aanbouw. Vanuit deze strategische locatie aan de rand van Amsterdam van Amsterdam kan de leverancier van medicijnen en medische hulpmiddelen voor apotheken, ziekenhuizen en instellingen de hele stad bevoorraden. Maar de locatie is meer dan strategisch. Gestimuleerd en ondersteund door gebiedsontwikkelaar SADC realiseert Brocacef hier ook een enorme reductie van CO2-uitstoot.

Schiphol Area Development Company – kortweg SADC – maakt zich naast financieel rendement hard voor maatschappelijk rendement, onder meer door een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Daarom stelt zij eisen aan nieuwbouw op het gebied van duurzaamheid.

Het value added plan

“Er zijn talloze manieren om bij deze ambitie aan te sluiten”, weet Dennis Meerburg, samen met onder anderen projectmanager Yasha Schadee lid van het Sustainability Team van SADC, waarin ook de TU Delft onderdeel van uitmaakt. “Aan alle gebruikers van ‘onze’ locaties stellen we een aantal standaardeisen. Denk hierbij aan de installatie van zonnepanelen, de beperking van het energiegebruik en de inzet van duurzame materialen. Maar het kan nog beter. Om dit voor elkaar te krijgen, vragen wij de gebruikers een Value Added Plan uit te werken. Hoe denken zij een bijdrage te leveren aan een circulaire economie?”

Geëlektrificeerd transport 

Het SADC Sustainability team wil hierbij graag een handje helpen. “Sommige klanten hebben de circulaire gedachte al omarmd en maatregelen genomen, anderen moeten de eerste stap nog zetten. Brocacef is een absolute koploper. Zij heeft in haar Value Added Plan de ambitie opgenomen om producten emissieloos te distribueren. Dat doet ze met elektrische auto’s en geëlektrificeerde bakfietsen, met voldoende laadpalen op het parkeerterrein, maar bijvoorbeeld ook bij de docks waar de vrachtwagenchauffeurs wachten totdat de levering is ingeladen.” Het dak van Brocacef wordt belegd met 5.758 zonnepanelen en voorziet hiermee in haar eigen energiebehoefte. De hoeveelheid is vergelijkbaar met de energie die 500 huishoudens in een jaar verbruiken.

Omgeven door groen

Brocacef zet ook in op visuele duurzaamheid. Begroeide gevels en daken dragen bij aan de biodiversiteit. En dan is er nog de inzet van circulaire bouwmaterialen. Meerburg: “Het toegepaste beton is geproduceerd met aanzienlijk minder milieubelastend cement en zoveel mogelijk bouwmaterialen zijn re-used, repaired, refurbished of recycled. Naar schatting van Brocacef zorgt het totaal van deze maatregelen voor een footprint die 41% lager ligt dan de norm.”

Circle of Influence

Meerburg realiseert zich dat gebiedsontwikkelaar SADC de meeste invloed heeft op gebiedsniveau. Om de circulaire ambitie te laten doorklinken tot in de gebruiksfase, zoekt hij zoveel mogelijk de dialoog. Zodra de reserveringsovereenkomst voor een locatie is vastgelegd, biedt hij zijn ondersteuning aan bij de verplichte uitwerking van het Value Added Plan. “De klant bepaalt zelf op welke onderwerpen hij wil excelleren. Pas na goedkeuring van het Value Added Plan wordt het erfpachtcontract getekend. Alleen samen kunnen we een duurzame werklocatie realiseren.”

“Je krijgt er veel voor terug”, benadrukt Meerburg. “Op werkplekken die SADC ontwikkelt, wil je als werknemer werken en als ondernemer succesvol zijn. Geen troosteloze grijze dozen, maar fijne werkomgevingen met volop licht en omgeven door groen. Brocacef zit nu in de realisatiefase, maar beschikt in de zomer van 2023 over een prachtige, duurzame locatie.”