Inzet Metropoolregio Amsterdam in relatie tot verduurzaming van de 280 bedrijventerreinen

  1 november 2022  |    PHB

Op 27 oktober stond de VNO-NCW online bijpraat in het teken staan van de verduurzaming van het bedrijfsleven. De grote inzet rond duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werpt zijn vruchten af, maar op korte termijn moeten meer resultaten worden gehaald om de wettelijk vastgestelde doelstellingen te halen. De sterk stijgende prijzen van energie zorgen voor een enorm potentieel voor investeringen in energiebesparing en verduurzaming: de terugverdientijd wordt immers korter. Tijdens de online bijpraat ging Martijn de Greve in gesprek met Emiel Reiding (directeur van de metropoolregio Amsterdam) en Marisol Elisabeth (projectmanager bij PHB).

Bedrijventerreinen zijn in Nederland verantwoordelijk voor circa 40% van het totale energieverbruik. Hieruit spreekt het belang van de verduurzaming van bedrijventerreinen, zowel landelijk als binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het verduurzamen van de bedrijventerreinen is onderdeel van één van de actielijnen uit de MRA agenda 2020 – 2024. Om de klimaatdoelstellingen te halen zullen ook de 280(!) bedrijventerreinen binnen de MRA waar mogelijk moeten verduurzamen.

Bekijk hieronder de online bijpraat terug.