Jaap Gillis nieuwe president-commissaris SADC

  31 maart 2016  |    Nieuws

Jaap Gillis (o.a. CEO Bouwfonds IM, voormalig voorzitter DGBC en vicevoorzitter ULI Nederland) is op 30 maart door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot president-commissaris van de ontwikkelingsmaatschappij Schiphol Area Development Company (SADC). De heer Gillis volgt Jan Doets (o.a. voormalig CEO ING Real Estate) op.

De heer Gillis heeft onder andere als voortrekker en voormalig voorzitter van de Dutch Green Building Council (DGBC), als COO tijdens de verduurzaming van Redevco en als voormalig vicevoorzitter van ULI Nederland, een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de ruimtelijke omgeving. Samen met de andere commissarissen Frank de Grave (voormalig minister van Defensie), Ingeborg de Jong (directeur Timpaan), Max van der Sleen (voormalig bestuursvoorzitter Ecorys) en Cuno van Steenhoven (voormalig directievoorzitter DTZ Zadelhoff), blijft met de benoeming van de heer Gillis de kwaliteit van toezicht en advisering van het bestuur van SADC op een hoog niveau.

De heer Gillis: “Ik ben zeer vereerd om te zijn benoemd tot president-commissaris van SADC. SADC is een bijzonder samenwerkingsorgaan van drie overheden (provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer) en Schiphol Group, dat van groot belang is voor de economische ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. Ik voel me vereerd om Jan Doets na een periode van bijna negen jaar op te mogen volgen.”

Jeanet van Antwerpen (directeur SADC): “SADC ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus op de WESTAS van de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast werkt SADC aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en onderneemt actie op trends als digitalisering en de manier waarop bedrijven innovatief en concurrerend proberen te blijven. Dit is zichtbaar in de manier waarop bedrijven samenwerken; steeds meer cross-sectoraal en in bedrijven ecosystemen. SADC is in 1987 opgericht door bestuurders die over eigen grenzen heen durfden te kijken om de economische potentie van stad en luchthaven optimaal te benutten, krachten te bundelen en daarmee de concurrentiepositie van de regio in (inter)nationaal verband te versterken. Deze mentaliteit wordt nog steeds uitgedragen, wat sterk naar voren komt in de verbindende en vooruitstrevende rol van SADC, mede op het gebied van de verduurzaming van werklocaties. De kennis, netwerken en bestuurlijke ervaring van de nieuwe president-commissaris moesten hier bij passen. We zijn dan ook zeer verheugd met de benoeming van Jaap Gillis tot president-commissaris.”