Kennisbijeenkomst Red flags bij criminele inmenging op bedrijventerreinen

  21 februari 2022  |    PHB

In het najaar van 2020 heeft PHB samen de provincie Noord-Holland een webinar georganiseerd over ondermijning op bedrijventerreinen. We hebben veel verzoeken gekregen om opnieuw aandacht te geven aan dit actuele onderwerp. Daar geven we natuurlijk gehoor aan. Graag nodigen wij je daarom uit voor de hybride kennisbijeenkomst (fysiek en online) op donderdagmiddag 3 maart, Red Flags bij criminele inmenging op bedrijventerreinen.

Doel
  • Kennisuitwisseling
  • Ervaringen uitwisselen
  • Bijdragen aan het opbouwen van een netwerk op gebied van criminele inmenging
Versterking rol ondernemers(verenigingen)

Alex Straathof en Erik Essen, Lector respectievelijk Onderzoeker bij het lectoraat Management van Cultuurverandering, Hogeschool van Amsterdam geven een presentatie over hun onlangs afgeronde onderzoek Red Flags bij criminele inmenging op bedrijventerreinen. Met het tweejarige onderzoeksproject richtten zij zich op de minder opvallende, maar desalniettemin cruciale elementen, met als sleutelbegrip ‘criminele inmenging’. Samen met een consortium van ondernemers en gemeenten hebben zij onderzocht hoe de rol van ondernemers en ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen versterkt kan worden.

De belangrijkste opbrengsten van dit onderzoek worden tijdens de bijeenkomst gedeeld. Er zal zowel aandacht besteed worden aan het leren zien en herkennen van criminele inmenging, als het toepassen van de inzichten die daaruit voortkomen.

Ondermijning in de praktijk

Ewoud Slot, programmacoördinator ondermijning (stadsdelen) bij de Gemeente Amsterdam, vertelt ons hoe ondermijning in Amsterdam in de praktijk wordt aangepakt. Amsterdam heeft recent een aanpak voor de gehele stad ontwikkeld, die door meerdere projectleiders ondermijning in alle stadsdelen wordt toegepast. Doel is om de stad weerbaarder te maken door ondermijning goed ingebed te krijgen en op een duurzame manier aan te pakken. Welke ontwikkelingen ziet men in Amsterdam, welke kansen zijn er en waar loopt men tegen aan?

Interactief fysiek of online?

Het delen van kennis en ervaringen en het opbouwen van een breed netwerk in de Metropoolregio Amsterdam zijn belangrijke doelstellingen van deze bijeenkomst. Hier zal volop ruimte voor geboden worden. Door fysiek aanwezig te zijn, zal interactie en relatie-opbouw met anderen uiteraard meer mogelijk zijn. We zouden het daarom goed vinden als je fysiek aanwezig kunt zijn. Maar ook als je online deelneemt, kun je via de chat vragen stellen.

Programma

14.30 uur           Ontvangst met koffie/thee
15.00 uur           Welkomstwoord door Frank Voorbergen, PHB
15.05 uur            Presentatie ‘Red Flags’ door Alex Straathof en Erik Essen
Hogeschool van Amsterdam
15:35 uur            Presentatie “Weerbare Stad’ door Ewoud Slot, gemeente Amsterdam
16.00 uur            Panelgesprek met presentatoren
16.15 uur            In gesprek met presentatoren en elkaar
                           Verdieping, ervaring delen en expertise ophalen

  • Hoe signaleer je ondermijning?
  • Koe kan de meldingsbereidheid worden vergroot?
  • Hoe is handhaving geregeld?
  • Welke rol kunnen de politie en de parkmanagement/ondernemersvereniging spelen?
  • Welke kansen zien gemeenten en waar loopt men tegenaan?

16.40 uur            Plenaire afsluiting
16.50 uur            Netwerkgelegenheid met hapje en drankje
17.45 uur            Einde

Datum, tijd locatie

Donderdag 3 maart 2022
Inloop vanaf 14.30 uur
Start programma 15.00 uur
Einde programma 16.50 uur
Netwerkborrel tot 17.45 uur

Locatie
C-Bèta
Rijnlanderweg 916
2132 MN  Hoofddorp

Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Je kan ook met het openbaar vervoer komen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Monci Klein Langenhorst, m.kleinlangenhorst@sadc.nl. VERMELD DAAR DAN BIJ OF JE FYSIEK OF ONLINE AANWEZIG BENT.