Diensten

De thema’s waar PHB zich met name op richt zijn:

 • Herstructurering
  • De basis op orde; schoon, heel en veilig
 • Georganiseerd Beheer
  • Bijvoorbeeld via een parkmanagementorganisatie of een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)
 • Duurzaamheid
  • Onder andere duurzame energie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, of uitwisseling en hergebruik van grondstoffen

Waar kunt u ons (kosteloos) voor inschakelen?

 • Uw vraag aanscherpen of behoefte concreet maken
 • Ondersteuning bij een subsidieaanvraag (HIRB- of OTW-subsidie)*
 • Aanjagen van georganiseerd beheer en duurzaamheid op bedrijventerreinen
 • Ondersteuning bij het opstellen van een aanpak voor uitvoerig
 • Advies bij de uitvoering van uw plan of project

PHB organiseert regelmatig bijeenkomsten waar kennis, ervaringen en bruikbare voorbeelden worden gedeeld. Wilt u hiervoor uitgenodigd worden? Stuurt u ons dan een e-mail.

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat vonden zij?

“Samen met de ondernemers hebben wij een gedragen plan gemaakt voor Nieuw-Noord. PHB heeft ons, onder andere door kennissessies, ondersteund om het proces op onderdelen aan te scherpen.”
Erik-Jan Kok, Stedenbouwkundige gemeente Haarlem

“De ondernemers zagen het belang van georganiseerd beheer al langer maar met de ondersteuning van PHB hebben we de implementatie van parkmanagement concreet gemaakt.”
Paul Flens, Voorzitter Contactgroep Bedrijven Oostzaan

“PHB heeft ons inhoudelijk volledig geadviseerd en begeleid om een OTW-subsidie voor georganiseerd beheer op te stellen. Hierdoor kunnen we de organisatie, verbinding en samenwerking op onze terreinen duurzaam verbeteren.”
Gerrit Mol, Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West

“PHB helpt ons als gemeente met vraagstukken rondom financiering maar ook over onze rol in relatie tot de ondernemers.”
Jolanda Hohensteijn, Adviseur Externe Financieringen gemeente Zaanstad

“Met hulp van PHB bereiden we een project voor duurzame energie voor. Zij helpen ons met een stappenplan en leggen de verbinding met de nodige experts.”
Gerard Kamphorst, Vereniging Airport Business Park Lijnden

*De HIRB- en OTW-subsidie zijn subsidies die door de provincie Noord-Holland worden verleend.
HIRB: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik van Bedrijventerreinen
OTW: Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties

Meer informatie?

Marisol Elisabeth

06 – 82 80 99 45

m.elisabeth@sadc.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang uitnodigingen voor onze bijeenkomsten.