Duurzaamheid

Is uw bedrijventerrein klaar voor de wettelijke Informatieplicht Energiebesparing?

Energiebesparing via LED of isolatie, opwekken van duurzame energie via zonnepanelen, warmtepompen of windenergie. Duurzame mobiliteit (elektrisch rijden en laadinfrastructuur). Uitwisseling en hergebruik van grondstoffen. Klimaatadaptatie (ruimte voor waterberging en groen). Wat zijn de mogelijkheden, provinciale subsidies en waar kan PHB ondersteunen? Lees meer.

De mogelijkheden voor verduurzaming op bedrijventerreinen in het algemeen leggen we uit in onderstaande animatie:

Een mooi voorbeeld is ‘het grootste zonnedak van Hilversum’ van en door de ondernemers van Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West. Drie ondernemers vertellen in onderstaande video over hun maatregelen en hoe ze dat met elkaar hebben aangepakt.

Maar ook Bedrijvenpark De President in Hoofddorp, en de ondernemers van GreenBiz IJmond/Kagerweg Energiepositief in Beverwijk hebben hun bedrijventerrein verduurzaamd, elk op een andere manier. Deze manieren zijn slechts twee mogelijkheden, en dienen als inspiratievoorbeeld. Bekijk hier de filmpjes hoe zij het hebben aangepakt.

U staat misschien nog helemaal aan het begin, of hebt al een paar stappen kunnen zetten op het gebied van Duurzaamheid. PHB stapt in waar u behoefte aan hebt. Een vast omlijnd stappenplan is er niet; wij leveren maatwerk naar uw behoefte. Denk aan:

 • Goede organisatie van ondernemers op een bedrijventerrein
 • Inventarisatie behoefte van en creëren draagvlak bij ondernemers
 • Energie Potentieel Scan bedrijventerreinen of nader onderzoek
 • Bijeenkomst voor commitment onder ondernemers
 • Scans per bedrijf, aanvragen OTW-subsidie en aanstellen gebiedscoördinator of inventarisatie behoefte
 • Concrete maatregelen op bedrijfs- en gebiedsniveau uitwerken in business case
 • Uitvoering van de maatregelen

We horen graag waar we u bij kunnen helpen!

Koplopers en bruikbare voorbeelden
PHB gelooft sterk in het van elkaar leren. Daarom delen wij graag een aantal succesvolle voorbeelden van Duurzaamheid. Ter lering, en vooral inspiratie!

 • SAENZ U.A., Zaanstad
  • Eigen energiecoöperatie opgericht door ondernemers
  • 000 zonnepanelen
  • Gezamenlijke inkoop uit duurzame bronnen
  • Gebruik gemaakt van HIRB-subsidie
 • Consortium De Vijfhoek, Almere
  • Samenwerking gemeente en ondernemers op basis van prijsvraag van gemeente
  • Innovatie productie duurzaam beton
  • Circulaire afvalrotonde
  • Van reststromen nieuwe producten gemaakt
  • Gebruik van groen gas
 • Kagerweg Energiepositief, Beverwijk
  • Werken met ondernemers via Greenbiz (IJmond)
  • Inzet van Energie Potentieel Scan (EPS) voor bedrijventerreinen om start te maken
  • 70% energieverbruik op bedrijventerreinen doet mee
  • Doel is kostenneutraal verduurzamen
  • Samenwerking bedrijfsleven en overheid

Meer informatie?

Marisol Elisabeth

06 – 82 80 99 45

m.elisabeth@sadc.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang uitnodigingen voor onze bijeenkomsten.