Diensten

U kunt PHB (kosteloos) benaderen voor bijvoorbeeld:

  • uitvoeren quick scans
  • subsidieaanvragen (zoals HIRB en OWT)
  • bemiddeling bij stagnerende projecten
  • haalbaarheidsanalyses
  • strategisch advies
  • kennis- en informatie uitwisseling (bijvoorbeeld kennisbijeenkomsten)

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Hieronder vindt u een nadere toelichting op de thema’s waarop wij u kunnen adviseren en ondersteunen.

Kennis- en informatie uitwisseling)

PHB organiseert jaarlijks kennisbijeenkomsten werksessies over relevante onderwerpen.
Er zit veel kennis en expertise bij de 33 gemeenten in de MRA op het gebied van werklocaties. Op werklocaties in de MRA lopen allerlei initiatieven ten behoeve van de versterking van basiskwaliteit, circulaire economie en transformatie. Veel initiatieven zijn succesvol maar helaas niet altijd bekend bij andere MRA-gemeenten en/of ondernemersverenigingen. PHB deelt deze kennis en ervaringen met alle gemeenten.

Herstructurering van bestaande werklocaties

Een van de taken van PHB is het aanjagen van herstructureringsopgaven. Dit is het fundament van PHB. HIRB-/OWT-subsidies, kennisbijeenkomsten en advisering over herstructurering van bestaande werklocaties worden hiervoor als middel ingezet. Dit draagt ertoe bij dat de basiskwaliteit van werklocaties op orde is. Werklocaties moeten bereikbaar, veilig en op orde zijn en bij voorkeur goed georganiseerd. PHB is op de hoogte van de regeling over (HIRB-/OWT-)subsidies. Samen verkennen we de haalbaarheid, lopen we de procedures door en dienen we de aanvraag in.

Basiskwaliteit werklocaties

De basiskwaliteit kan op geherstructureerde (of te herstructureren) werklocaties duurzaam versterkt worden door niet alleen aandacht aan de kwaliteit van openbare ruimte en vastgoed te besteden. Juist ook de aandacht voor de organisatiegraad (bijvoorbeeld parkmanagement, BIZ of Ondernemersfonds), digitale bereikbaarheid en mobiliteit op werklocaties bepaalt de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van bestaande terreinen. PHB adviseert en ondersteunt u hierbij. Denk daarbij aan advisering over en ondersteuning bij het opstellen van projectplannen en subsidieaanvragen.

Transformatie van bestaande werklocaties naar woon-werk vormen

In delen van de Metropoolregio Amsterdam is sprake van een grote transformatieopgave. In de meeste gevallen hebben deze projecten een onrendabele top. Samen met publieke en private partners kan PHB hier waarde toevoegen door een rol te spelen in de inventarisatie van de transformatieopgave in de regio, in beeld brengen wat er speelt binnen een werkmilieu en welke vervolgstappen er nodig zijn. Hierdoor kan een verhuisketen op gang worden gebracht. PHB is in staat dit samen met private partners (ontwikkelaars, adviseurs, banken) en publieke partners te organiseren.

Van een lineaire naar een circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. PHB wil een actieve rol spelen in deze transitie op bestaande werklocaties omdat wij kansen zien. Daarbij gaat het om de bestaande werklocaties die gebruik kunnen maken van innovaties op nieuwe en andere bestaande werklocaties en de beïnvloeding van de Metropoolregio Amsterdam door uitwisseling van kennis, ervaring en bruikbare voorbeelden.

Kennisdeling (van ambassadeur naar intermediair)

PHB organiseert jaarlijks drie à vier kennisbijeenkomsten over diverse voor herstructurering relevante onderwerpen. Het uitwisselen van kennis en ervaringen binnen de Metropoolregio Amsterdam wordt positief beoordeeld door provincie, gemeenten en ondernemers. Deze rol van ambassadeur kan en wil PHB versterken door dit verder uit te breiden en te professionaliseren en een echt kennisuitwisselingsplatform te creëren.

Ondernemers en gemeenten willen wij dan ook zoveel mogelijk betrekken en uitnodigen om hierin mee te denken en input te leveren.

Intermediair

Ook indien u een vraagstuk heeft dat buiten deze genoemde onderwerpen valt, kunt u gebruik maken van onze kennis. Wij denken graag met u mee, inventariseren de eventuele behoefte bij andere gemeenten en ondernemersverenigingen en brengen u in contact met hen.

Meer informatie?

Frans van der Beek

020 – 20 666 40

f.vanderbeek@sadc.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van PHB.