Logistiek in de regio: het kan altijd beter

  30 november 2017  |    Nieuws

Het gaat goed met de logistiek in de regio, maar het kan altijd beter. Met woorden van die strekking trapte Koen Overtoom van Havenbedrijf Amsterdam de Amsterdam Logistics Update op 30 november af. ‘Samenwerken is key’ was de rode draad van zijn betoog en dat van de andere sprekers. Alleen door samenwerking kan worden geïnnoveerd. Of liever, alleen dan komen voldoende kennis en middelen beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het verder optimaliseren van bedrijfsprocessen.

De Amsterdam Logistics Update (ALU) is een initiatief van de Amsterdam Logistics Board en de Amsterdam Economic Board. Doel van de bijeenkomst was in te gaan op de stand van de sector Logistiek in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en vooruit te kijken. Waar kunnen, willen en moeten we heen – samen – om aan de top te blijven in de wereldwijde supply chains? En wat gebeurt er al op weg naar die toekomst?

Logistiek regio staat niet in de plannen

De groei van de Amsterdamse havens, luchthaven Schiphol en de uitgifte van grond bewijzen het: de barometer van de MRA-logistiek slaat positief uit. Toch kunnen we volgens Koen Overtoom niet achterover leunen. “Er komen enorme uitdagingen op ons af”, waarschuwt hij. Zo worden binnenkort de plannen finaal voor de toekomstige woningbouw. Daar moeten bedrijven mogelijk voor wijken. “En er wordt totaal niet gesproken over de logistiek. Dat is eigenlijk niet te begrijpen: mensen moeten boodschappen doen, goederen moeten aangevoerd en afval afgevoerd. We moeten het onszelf aanrekenen, de logistiek veel prominenter op de agenda zetten in de MRA.

Trends voor de toekomst

Overtoom ziet vier trends waar harde noten gekraakt moeten worden, maar die ook kansen bieden aan de sector: de energietransitie, de circulaire economie (afval wordt het nieuwe goud), mobiliteit en bereikbaarheid en digitalisering. In de haven lopen al experimenten die inhaken op de trends. Zo wordt via een digitaal smart grid-systeem onderzocht of in het transport over water kan worden geswitcht tussen energiebronnen (wind, zon, fossiel) op basis van de weersomstandigheden.

“Samenwerken is denken in winst”

De haven-ceo wil nieuwe stippen op de horizon zetten. Hij erkent dat de haven dit niet alleen kan en roept partijen met ideeën voor innovatie op om zich bij hem te melden. En Overtoom adviseert: “We hebben vaak het idee dat we door samenwerking dingen verliezen. Maar je moet het juist groter maken en denken in winst.”

Naast samenwerken ook coördineren

Vier veelbelovende ‘stories’ worden over het voetlicht gebracht waar samen werken aan innovatie inmiddels in de praktijk wordt gebracht. Er gebeurt veel en toch kan het vele malen beter, denkt Cathelijne Hermans van de Amsterdam Economic Board: “De initiatieven overlappen elkaar vaak, maar er wordt regionaal niet gecoördineerd en kennis en middelen worden zelden uitgewisseld. Ook blijft het bestuur vaak achter.” Hermans zou graag zien dat er één logistieke agenda voor de MRA komt.

Succesformule ketensamenwerking

De Holland Flower Alliance (HFA), Smart Mobility Flevoland en de service logistiek van de JSF zijn projecten met een beperkte scope waar successen mee worden geboekt. Bart Pouwels van de HFA schetst wat lijkt op een succesformule voor ketensamenwerking: “Formuleer een heldere, gezamenlijke missie, optimaliseer het proces, waar nodig met technische innovaties, bouw onderling vertrouwen op – bijvoorbeeld door het maken van goede afspraken over het delen van data – en ga telkens een stap verder. Trust and do it!”

Wanneer haakt de MRA aan bij de JSF

Vier andere partijen roepen concreet de hulp in van het publiek (zie kader). René de Koning van OneLogistics sluit zich bij hen aan. Het gedeeltelijke onderhoud van de JSF gaat in Brabant gebeuren. Daar is het consortium rond. Maar de MRA heeft volgens De Koning ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld als hub voor de opslag en het vervoer van de 300.000 spare parts voor het supersonische gevechtsvliegtuig: “De MRA kan een rol spelen met de smart mainport, warehousing en de regierol. Wanneer en hoe haken jullie aan?”

Genen

Jos Nijhuis, scheidend ceo van de Schiphol Group, sluit de Amsterdam Logistics Update met lichte trots af: “Er wordt vaak gezegd dat we moeten samenwerken en innoveren. Maar er gebeurt al heel veel in de sector. De logistiek is ook een prachtige sector: vol dynamiek, altijd in beweging en bereid tot het gaatje te gaan. We zijn professionele verbinders, dat zit in onze genen.” Al pionierend hebben we de top bereikt en we zitten nog steeds in de lift, stelt Nijhuis. “Maar het is niet alles goud wat er blinkt. We moeten blijven innoveren.” Kortom, het kan altijd beter!

Vier pitches, vier hulpvragen

  • De Amsterdam Economic Board buigt zich over de groene mobiliteit in de regio en zoekt mkb’ers die willen meewerken aan een emissievrije stadslogistiek.
  • Flevokust Haven, dat over een half jaar start, zoekt logistieke bedrijven die zich bezighouden met het (circulair) optimaliseren van vervoersstromen en productieprocessen of belang hebben bij multimodaal transport.
  • Lean & Green OffRoad wil auto’s van de weg halen door het opzetten van een joint corridor in de MRA. Wie werkt mee aan mobiliteitwinst?
  • Het Amsterdam Food Center – uniek in de wereld door de ligging in de stad – vraagt zich af hoe het de binnenstedelijke groothandelsmarkt logistiek moet gaan organiseren. “We zoeken geen offertes, maar een gesprek: over best practices, ontwikkelroutes en technische platforms.

Lees voor meer details over de pitches in de presentaties.

Presentaties Amsterdam Logistics Update

 

Bron: www.amsterdamlogistics.nl, redacteur Anke Hoets