Meer dan 70 deelnemers webinar HIRB+

  6 mei 2020  |    Nieuws

29 april volgden ruim 70 mensen het webinar HIRB+ dat door de Provincie Noord-Holland, in samenwerking met PHB (Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen), Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Stad&Co werd georganiseerd.

De provincie Noord-Holland stelt de komende 4 jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden (HIRB+).

In de mainsessie lichtte Margot Recter van Provincie Noord-Holland de HIRB-regeling 2020 toe. De webinarpresentatie is hier terug te kijken. De deadline voor de HIRB+ Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland is uitgesteld tot 28 mei. De indientermijn voor de OTW loopt ongewijzigd tot het einde van het jaar.

Na de mainsessie gingen de deelnemers uiteen in twee werksessies: Bedrijventerreinen en kantorenlocaties, of Winkelgebieden.

Break-out-sessie Bedrijventerreinen en kantorenlocaties
De break-out- sessie bestond uit een vragenronde en een rondje langs de verschillende regio’s. Vragen die daarbij aan de orde kwamen:

  • Mogen alleen gemeenten een aanvraag doen?
  • Hoe ver en concreet moet de aanvraag zijn?
  • Welke mogelijkheden van stapeling van subsidies zijn er?
  • Hebben we dit jaar een grote kans op OTW?

Daarnaast werd gevraagd naar een aantal voorbeeldprojecten ten aanzien van energie en beveiliging. Daaruit bleek dat de deelnemers op dit gebied veel van elkaar kunnen leren, ervaringen niet altijd van elkaar kennen, en dat we dit als organisatie verder kunnen gaan faciliteren.

In de ronde ‘langs de velden’ van de online aanwezigen bleek dat er in vrijwel alle regio’s veel initiatieven zijn en dat de deelnemers zich niet door de huidige crisis laten weerhouden. Sterker nog, er zijn signalen van werklocaties die beter georganiseerd zijn waarin ondernemers elkaar juist nu weten te vinden en te helpen. Terugkerende thema’s en voornemens tot aanvragen hierbij:  aanvragen voor locaties die nu niet op de ABCD-lijst staan, prioritering van oude versus relatief nieuwe terreinen, opstellen van toekomstvisies, initiatieven voor energie coöperaties en klassieke HIRB fysiek projecten als herinrichting van straten en mogelijkheden van laden en lossen.

Meer informatie en advies over de HIRB+ en OTW-regeling voor Bedrijventerreinen en kantorenlocaties is te verkrijgen bij:

Provincie Noord-Holland
Margot Recter, recterm@noord-holland.nl, 06 – 46 38 21 03 (OTW)
Robert Cornfiled, cornfieldr@noord-holland.nl, 06 – 48 13 76 21 (HIRB fysiek)

PHB (regio Noord-Holland Zuid)
Frans van der Beek, f.vanderbeek@sadc.nl, 06 – 50 21 33 58
Frank Voorbergen, f.voorbergen@sadc.nl, 06 – 16 28 11 78
Rosemarijn Verdoorn, r.verdoorn@sadc.nl, 06 – 30 12 96 06
Marisol Elisabeth, m.elisabeth@sadc.nl, 06 – 82 80 99 45

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Cees Brinkman, cbrinkman@nhn.nl, 06 – 33 81 78 86
Nico Meester, nmeester@nhn.nl, 06 – 13 44 54 47

Break-out-sessie Winkelgebieden
De break-out-sessie bestond uit een rondje langs alle aanwezigen waar er werd ingegaan op vragen over de regelingen en een blik op de stand van zaken in de coronatijd in de winkelgebieden. Vragen over de regelingen die aan de orde kwamen:

  • Kunnen detailhandelsvisies ook gesubsidieerd worden?
  • Kunnen thema’s gecombineerd worden binnen een aanvraag?
  • Valt horeca ook onder de regeling?

Daarnaast hebben we het gehad over de stand van de winkelgebieden tijdens deze coronacrisis. Hier kwam naar voren dat veel winkelgebieden het tijdens deze crisis het erg zwaar hebben. Positieve uitzondering is de foodbranche, maar de meerderheid van de winkelgebieden kennen flinke omzetverliezen. Daarbij is het goed om te weten dat winkels met een duidelijk profiel online de omzetverliezen weten te beperken in tegenstelling tot de winkels die nog weinig online te vinden zijn. De verwachting is dat deze crisis de transformatie van de winkelgebieden/binnensteden in een versnelling zet.

Meer informatie en advies over de HIRB+ voor Winkelgebieden is te verkrijgen bij:

Provincie Noord-Holland
Margot Recter, recterm@noord-holland.nl, 06 – 46 38 21 03

Stad & Co
Farzad Ghaus, farzad@stadenco.nl, 06 – 19 66 65 19