Negen bedrijventerreinen ontvangen HIRB-subsidie

  25 oktober 2019  |    Nieuws

Gemeenten konden ook dit jaar weer subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland op grond van de uitvoeringsregeling HIRB (Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland. In totaal zijn er dit jaar 16 subsidieaanvragen ingediend. Negen projecten zijn toegekend binnen het subsidieplafond van 2,1 miljoen euro. Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) is bij de voorbereiding van een groot aantal aanvragen betrokken geweest.

Op grond van de uitvoeringsregeling HIRB konden gemeenten voor de herstructurering van bedrijventerreinen subsidie aanvragen. Subsidie was beschikbaar voor fysieke maatregelen, procesmaatregelen en voor maatregelen gericht op verbetering van de beeldkwaliteit van bedrijfspanden of het verduurzamen van bedrijfspanden. Hieronder een overzicht van de toegekende subsidies:

  • Gemeente Beverwijk: Revitalisering bedrijventerrein Beverwijk
  • Gemeente Haarlemmermeer: Afmaken bedrijventerrein Spoorzicht Noord
  • Gemeente Haarlemmermeer: Verduurzamen Airport Business Park De Hoek
  • Gemeente Texel: Walstroomvoorzieningen haven Oudeschild
  • Gemeente Velsen: Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden
  • Gemeente Weesp: Gevelrenovatiefonds bedrijventerrein Nijverheidslaan
  • Gemeente Zaanstad: Duurzaamheidsfonds Noorderveld & Molletjesveer
  • Gemeenste Zaanstad: Zuidhout fase 2 2019-2022
  • Havenbedrijf Amsterdam NV: Duurzame revitalisering Amerikahaven Zuidoost